Braun: nie zgadzam się na dzielenie ludzi na Żydów i podludzi

“Jest złem najwyższego kalibru wprowadzanie do polskiego życia publicznego akceptacji, przyzwolenia dla talmudycznych reguł gry”.

“A to jest właśnie dla dzielenia ludzi na ludzi i podludzi, do egzekwowania poprawności politycznej, aby wszyscy musieli się pokłonić temu ukrytemu bożkowi, który jest plemiennym satanistycznym bóstwem tego plemienia, które rości sobie pretensje do władzy, do wyższości nad wszystkimi innymi plemionami. Oni to mówią, wprost”.

“Rabin Schneersohn tak to wykłada. Jeden z tej dynastii rabinów Chabad Lubawicz – dusza żydowska, osoba Żyda ma pierwiastek świętości, przedstawiciele wszystkich innych narodów mają pierwiastek szatański”.

“Ja się nie zgadzam, aby to miało pieczęć państwa polskiego”

Żydowskie ludobójstwo Palestyńczyków w Gazie

“Cynizm, ohyda i groza… Tam w Gazie zginęło więcej dzieci w ciągu 2 miesięcy niż na Ukrainie w ciągu 2 lat”.

“Generałowie i ministrowie izraelscy mówią to mniej więcej to, co meldował Hitlerowi Jürgen Stroop kiedy prowadził pacyfikację getta w Warszawie w 1943 roku”

Marszałek Sejmu @szymon_holownia wspólnie i w porozumieniu z innymi członkami prezydium, z wyłączeniem wicemarszałka @krzysztofbosak – zgodzili się okraść moją rodzinę na kolejne miesiące z przysługującego mi uposażenia w połowie, bo więcej mi zabrać nie mogą

_______________________________________________________________________________

 

O autorze: Aktualności