Bóg posłał anioła Gabriela…

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Łk 1,26–38

 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

* * * * *

Mówiąc: „Jesteś pełna łaski”, anioł najpierw objawia Maryi, co Bóg już dla Niej uczynił. Dopiero potem pyta, czy chce urodzić Jego Syna. Jeśli Bóg wzywa nas do jakiegoś zadania, to dlatego, że już wcześniej nas na nie przygotował.

W odpowiedzi na słowa anioła Maryja nie twierdzi, że się nie nadaje i jest niegodna. Pokora polega na rozpoznaniu i przyjęciu Bożych darów. Na ile potrafisz dostrzec w sobie wielką wartość, którą nadał ci Bóg?

Bóg pierwszy przychodzi do ciebie. Zaprasza cię do czegoś więcej. Tylko człowiek, który widzi, jak wiele otrzymuje każdego dnia, może się zaangażować, nie licząc kosztów. Anioł nie udziela Maryi instrukcji, co ma robić dalej, jak być matką, dokąd teraz pójść. Poprzez dzisiejszą Ewangelię Bóg zapewnia cię, że dzięki Jego mocy i twoim naturalnym zdolnościom możesz wypełnić swoje powołanie. W jakich sferach twojego życia najbardziej potrzebujesz o tym pamiętać?

Poproś Maryję, twoją Matkę, aby pomogła ci zauważyć i docenić, jak wiele dobra Bóg złożył w tobie niczym w drogocennym skarbcu.

_______________________________________________________________________________________

 

O autorze: Słowo Boże na dziś