Śnięty naród jest jak hrabia, lubi chodzić do tej Wiśniewskiej

Strój Wampir Hrabia

Wśród pedofili mamy b.duży procent pedofilii. Wśród polityków mamy b.duży procent polityczności. Wśród debili mamy b.duży procent debilizmu. Wśród nacjonalistów mamy b.duży procent nacjonalizacji. W przemyśle mamy b.duży procent przemyślności.

W opozycji mamy b.duży procent o-pozycjonowania. W środkach masowego przekazu mamy b.duży procent masowego przekazu. W internecie mamy w b.dużym procencie i ziarno i śmiecie. Wioska to beztroska. Miasto to ciasto. Wybory to podkory i podprogi. Wśrod zakochanych w tusku, hołowni, kamyszu i grecie thunberg mamy b.duży procent bibliotekarek, sąsiadek, sąsiadów, jednośladów i andrzejów mleczków, co nie musi mieć związku z problemem czytelnictwa, piśmiennictwa, ogrodnictwa czy gazownictwa. Wśrod zakochanych w Jarosławie (lub Suwerennej Polsce) mamy b.duży procent bibliotekarek, sąsiadek, sąsiadów, jednośladów, urzędników i gorących – auć! – patriotów, co nie musi mieć związku z niczym, prócz pogłowia idiotów.  Wśród wybudowanych domów mamy b.duży procent niezamieszkałych. W słownikach soczystego slangu mamy b.duży procent słów trafnie opisujących rzeczy wistość. W głowie mamy b.duży procent tego, co nam włożyli, wkładają i będą wkładać, co nie musi mieć związku z tym, czy tego chcemy, czy nie.

Wśród wierzących w pandemie, ocieplenia i konieczność wojen (zimnych i gorących) oraz wierzących, że na wojnach nikt nie zarabia ;) – mamy duży procent porządnych obywateli.

W dialogu mamy b.duży procent nałogu.

Kończę, bo zaczynają transmisję z debaty Hrabiego z Wiśniewską z przewidzianym zakłóceniem panelu i paneli przez zapłakaną Hrabinię.

 

“Niewinne serce miała hrabinia

I takąż duszę pieską-niebieską,

A on był gałgan i straszna świnia

I pitygrylił sie z tą Wiśniewską

 

Biedna hrabinia łzami płakała

Z ciągłej żałości wyschła na deskę

I na kolanach męża błagała:

Odczep się draniu od tej Wiśniewskiej!

 

Próżno chodziła z hrabią na udry

Na próżno klęła swą dole pieską

On ciągle ganiał do tej łachudry

I szeptał czule: O Ty Wiśniewsko!”

O autorze: wawel