Związki wampirze jeszcze w tej kadencji

“Wierzę, że jesteśmy w stanie wprowadzić związki partnerskie jeszcze w tej kadencji Sejmu” – powiedział lewicowy poseł, Gawkowski powołując się na rozmowę z Tuskiem, Kosiniakiem-Kamyszem i Hołownią/PCh24/

Lucas van Leyden

____________________

Gawkowski tą wypowiedzią obudził nadzieję na jeszcze inny typ związków. Projekt o wprowadzeniu związków wampirzych nie został swego czasu nawet włożony do zamrażarki. Jednak w tej sytuacji pojawiła się realna szansa, aby wreszcie załatwić tę sprawę w należyty sposób.

Przypomnijmy: w związku musi być zarejestrowana minimum jedna osoba energetycznie dominująca  z dowolną liczbą partnerów zgadzających się na taki typ spożycia. Projekt zakłada, że w sytuacji łączenia godzin można dokooptować dodatkowego krwiopijcę. Wnioskodawcy wskazują na funkcjonujące już od dawna, w stałych relacjach z obywatelami Urzędy Skarbowe oraz oddziały ZUS.

Zrównoważone – skrócone życie, limity spożycia oraz picia

Trzeba zaznaczyć, że odsetek aprobaty dla związków wampirzych i jednopłciowych w krajach Unii antyeuropejskiej systematycznie wzrasta, a nawet porasta i zarasta na styku modernizmu i gotyku. Wnioskodawca nie proponuje ścisłych limitów spożycia ani żadnych gabarytów, licząc na consensus.

Zarejestrowany związek z wiadomych i nieskrywanych powodów będzie trwać wiecznie. Zmieniać się będą tylko, od czasu do czasu, państwo młodzi po stronie… po jednej tylko stronie. Ku chwale tężyzny!

Według posiadanych informacji ustawodawca nie zajmie się w tej kadencji związkami pedofilskimi. Tym zajmują się od pewnego czasu ONZ i WHO za zgodą – bez sprzeciwu krajów członkowskich, w tym Polski. Ten typ związków pojawi się w sposób zrównoważony. Nie za szybko, nie za wolno. Za zgodą Ojczyzny!

O autorze: CzarnaLimuzyna

Wpisy poważne i satyryczne