Matka Boża Królowa, ostoja bezpieczeństwa – ks. Marek Bąk

Pan Bóg, przez Matkę Najświętszą – bo do Niej najkrócej, najłatwiej, najbliżej – Pan Bóg przyjmuje zawierzenie narodu polskiego i jego spraw, aby być bardziej otwartym i chłonnym na przyjęcie łaski. Po to by nie być grzesznikiem samostanowienia, lecz by być człowiekiem, który przyjmuje wolę Bożą, łaskę usprawniającą, uposażającą, by w ten sposób, znajdując schronienie w woli Bożej i łasce Bożej, nie odstępować od Bożego zamysłu i nie zatracać siebie w grzechach. Tym jest akt tego zawierzenia się.

−∗−

Matka Boża Królowa, ostoja bezpieczeństwa – ks. Marek Bąk

‘Pan Bóg, przez Matkę Najświętszą – bo do Niej najkrócej, najłatwiej, najbliżej – Pan Bóg przyjmuje zawierzenie narodu polskiego i jego spraw, aby być bardziej otwartym i chłonnym na przyjęcie łaski. Po to by nie być grzesznikiem samostanowienia, lecz by być człowiekiem, który przyjmuje wolę Bożą, łaskę usprawniającą, uposażającą, by w ten sposób, znajdując schronienie w woli Bożej i łasce Bożej, nie odstępować od Bożego zamysłu i nie zatracać siebie w grzechach. Tym jest akt tego zawierzenia się.’

‘To zawierzenie jest jak naczynie do nabierania łaski. W tym zawierzeniu człowiek kończy pokusę samodzielności duchowej, bycia architektem, tego, który wymyśla siebie i swój własny los. Tutaj człowiek bierze wszystko. Dlatego, że bierze zamysł Boży, wolę Bożą, która jest większa od człowieczych ambicji i hojniejsza od człowieczych pomysłów.’

 

−∗−

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!