Mierzyć siły na zamiary czy zamiar podług sił?

Stalin najtańszym kosztem skatynizował polską arystokrację i narodowców

Joseph Goebbels, 16 sierpnia 1944

Kolejny głos w dyskusji bez “rocznicowej gorączki”. Czy Polacy kiedykolwiek zdobędą się na rzetelną ocenę Powstania Warszawskiego? Czy jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski z klęski “planu Burza”?

Potęga frazesu jest tak silna, że ludzie rozsądni nie mogą się przebić- powiedział Stanisław Michalkiewicz, który wspomniał również o rezygnacji polskich polityków z uzbrojenia obszaru Wołynia z powodów politycznych.

Powstanie można oceniać z dwóch punktów widzenia…

______________________________________________________________

Zdjęcie: Powstaniec z pistoletem maszynowym MP41/ Muzeum Powstania Warszawskiego/dziennik.pl/

O autorze: Redakcja