Wdzięczność Panu Bogu czyni człowieka szlachetnym – ks. Marek Bąk

‘U Pana Boga nie ma granic możliwości. Pan Bóg zdolny jest z człowiekiem zrobić wszystko, co zechce. Tylko trzeba, żeby człowiek zwrócił się do Pana Boga i oczekiwał i pragnął łaski.’

____________***____________

 

Wdzięczność Panu Bogu czyni człowieka szlachetnym – ks. Marek Bąk


‘Chwile trudu, niedostatku to są chwile krzyża i próby wiary nie po to by rozpaczać i stawać się rewolucyjnym socjalistą tylko po to by uczciwie pracować i czekać w modlitwie ratunku od Boga.’

‘Trzeba mieć miarę wystarczalności, a nie nadmiaru.’

‘Bez spojrzenia wiary nie będzie tej bożej, zdrowej, złotej proporcji znalezienia się właściwego w sytuacji i funkcjonowania sprawiedliwego. Stąd powrót do prawdy na ten temat będzie człowieka ratował.’

‘Dobra materialne nie są celem życia ludzkiego. Człowiek żyje po to by się uświęcić.’

‘Odejście od Pana Boga uczyniło ludzi wrogimi samym sobie.’

‘U Pana Boga nie ma granic możliwości. Pan Bóg zdolny jest z człowiekiem zrobić wszystko, co zechce. Tylko trzeba, żeby człowiek zwrócił się do Pana Boga i oczekiwał i pragnął łaski.’

‘Celem naszego pobytu na ziemi nie jest sytość, celem jest świętość. A do niej się dochodzi i poprzez sytość i poprzez głód. Wszystko ma służyć naszemu zbawieniu.’

__________

A także o: ‘pysze żebraka’, o tym, że nie chcemy i nie potrafimy dziękować, o dawaniu, braniu i wdzięczności oraz o posiadaniu kultury bożej.

−∗−

 

O autorze: AlterCabrio

If you don’t know what freedom is, better figure it out now!