Polska – sojusznik czy pachołek?

Ostatnie w pełni suwerenne państwo polskie, II Rzeczpospolita (1918-1939) powstało w wyniku zbiorowej walki o niepodległość różnych środowisk patriotycznych. Proces erozji rozpoczął się po zamachu majowym w 1926 roku przy aktywnym udziale środowisk komunistycznych, socjalistycznych oraz masonerii, która rozsiadła się w fotelach rządowych na długie lata. W destrukcji polskiej państwowości wzięły udział mniejszości narodowe: ukraińska i żydowska. W czasie II Wojny światowej niejednokrotnie w jawnych sojuszach, pierwsza z Hitlerem, druga ze Stalinem.

Dwie atrapy – PRL i PRL „bis”

Zarówno PRL (1944- 1989) jak i tzw. III RP (1989-20??) powstały w wyniku decyzji międzynarodowych o przekazaniu strefy wpływów na terenach pojałtańskiej Polski. O ile większość społeczeństwa polskiego nie wierzyła komunistycznej propagandzie, nie wierzyła w kłamstwo o rzekomej wolności w Polsce pod butem sowieckiej Rosji (ZSRR), to w mit o obaleniu komuny w 1989 roku uwierzyła większość. Ta sama komunistyczna propaganda oraz ci sami agenci i zdrajcy ogłosili, że zostali “obaleni”, aby po chwili – po wyborczej farsie „89” znaleźć się na kluczowych państwowych stanowiskach. Jedyną istotną różnicą było dokooptowanie żydokomuny, która stanowiła wiodącą cześć tzw. opozycji walczącej z frakcją polskojęzycznych “chamów”(patrz: Chamy i Żydy). Podczas licznych libacji w Magdalence uzgodniono demokrację parytetową, w której stały dostęp do koryta uzyskali komuniści, w tym zdrajcy stanu. Dobitnym dowodem na funkcjonowanie tego układu jest sprawujący funkcję wicemarszałka Sejmu III RP, Włodzimierz Czarzasty, członek komunistycznej partii, której pierwszy założycielski człon zakładała sowiecka NKWD.

Początkiem procesu przekazania Polski z łap sowieckich w łapy „Bestii” (*) była wizyta komunistycznego generała, Jaruzelskiego w Nowym Yorku, w 1985 roku. Kolejnym aktem było powołanie zasłużonego w dziele obrony narzuconego przez Moskwę systemu, komunistycznego publicysty i kolaboranta, Tadeusza Mazowieckiego na urząd premiera III RP.

III RP – pachołek czy sojusznik?

Myślę, że pytanie jest z gatunku retorycznych. Dopóki aktualny nierząd będzie wprowadzał kolejne etapy Wielkiego Resetu, dopóki zarządzają naszą Ojczyzną pachołki lub jak kto woli „słudzy obcych interesów i słudzy innych narodów”: ukraińskiego, niemieckiego, żydowskiego, niejednokrotnie w przeszłości słudzy sowieckiej Rosji– do tej pory będzie źle i coraz gorzej.

Świadomość aktualnego stanu rzeczy i poddanie się temu może niektórych prowadzić do zwątpienia i utraty nadziei. Niektórzy nawet planują jak urządzić się w nowym piekle, są również planujący swoją karierę pod osobistą kuratelą prof. Diabelskiego. Na razie szydzą z prowadzonych na rzeź ogłaszając plany stworzenia „Nowego Porządku”. W kulminacyjnym momencie, ku zaskoczeniu głupców i niedowiarków zwyciężą żołnierze Michała Archanioła.

Zanim to nastąpi czeka nas niejedna nieudana próba wyciągnięcia z matriksu przynajmniej części naszych rodaków. Rzeczywistość dostarcza nam co chwilę nowych okazji. Ostatnią jest ochłap jaki rzuciły nam USA w ramach “rekompensaty” za ogromne koszty ponoszone przez Polskę z powodu wojny na wschodzie.

288,6 milionów dolarów otrzymamy od USA w ramach rekompensaty i pomocy m.in. za przekazane uzbrojenie Ukrainie. Jak to się ma do kwoty wielu miliardów dolarów, które  otrzymała do tej pory Ukraina oraz do rocznej pomocy dla Izraela?

Nowa (umowa) obejmuje lata 2018-2028. W tym okresie USA będą co roku przekazywać Izraelowi 3,8 miliarda dolarów, formalnie w ramach programu Foreign Military Financing (FMF – Finansowanie Zagranicznych Wojsk). Teraz jest to 3,1 miliarda. Oznacza to, że Izrael będzie największym odbiorcą finansowania w jego ramach. Żadne inne państwo nawet nie zbliża się do takich kwot. Drugi na liście jest Egipt z pomocą rzędu około 1,3 miliarda dolarów rocznie. Natomiast Polska w 2015 roku otrzymała 9 milionów dolarów, czyli mniej niż jeden procent tego co Izrael. /TVN24/

Dodajmy do tego, że na sam zakup 250 Abramsów rząd warszawski będzie musiał wydać ponad 23 mld zł.

___________________________________________________________________________

(*) Nie wypada w tym kontekście nie wspomnieć, że to własnie funkcjonariusze “Bestii” zadecydowali o pozostawieniu Polski pod ścisłą kontrolą uniemożliwiającą restytucję polskiej państwowości po 1989 roku. W tym celu administracja USA wsparła zawarte przy okrągłym stole porozumienie  dwóch zwaśnionych, mających stalinowskie korzenie frakcji. Wspólny projekt “Wasz prezydent, nasz premier” został zrealizowany w formie wyboru Jaruzelskiego (“Chamy”) i Mazowieckiego (“Żydy”). Przypomnę również, że zgoda na rejestrację fundacji Sorosa – awangardy nowego porządku w Polsce została wydana przez Jaruzelskiego w roku 1988, a więc przed teatrzykiem znanym pod nazwą” Okrągły Stół” .

/O tym jak Rockefeller, Soros i Jaruzelski obalili komunę w Polsce/

 

 

O autorze: CzarnaLimuzyna

Wpisy poważne i satyryczne