Widząca z Gietrzwałdu wychodzi za mąż

W 145 rocznicę początku objawień w Gietrzwałdzie, 27 czerwca 1877, zamieszczam fragment własnego, szerszego opracowania tego tematu.

31 III 1500, Gietrzwałd, Warmia – Biskup Jan Wilde konsekruje kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Był zakonnikiem augustianinem. Sakrę biskupią przyjął 12 III 1495 a wraz z nią – jako biskup pomocniczy, najpierw kamieński a od 1498 warmiński – tytularną stolicę Symbalia położoną w Taurydzie (dziś: Krym). Nazwa ta pochodzi od oryginalnego toponimu Symbolon, odnoszącego się do starożytnego portu założonego przez Greków w krótkim „fiordzie” o bardzo wąskim wejściu. Zapewne dla ułatwienia nawigacji oznaczyli ten przesmyk jakimś terenowym (na zboczu górskim) znakiem nawigacyjnym i stąd przylgnęła do tego portu nazwa Symbolon (Znak). W XIII wieku Taurydę zawojowali Tatarzy i nazywali tę osadę Baliglava, ale już w 1365 ustąpili miejsca Genueńczykom, którzy zwali ją Cembalo. W późniejszych wiekach przyjęła się, obowiązująca do dziś, nazwa Balaklava. Adam Mickiewicz zwiedzając Krym w 1825 roku poświęcił temu miejscu jeden ze swych sonetów, a mianowicie Ruiny zamku w Bałakławie. Tutaj też odbyła się dramatyczna szarża angielskiej brygady lekkiej kawalerii (25 X 1854) podczas wojny krymskiej (październik 1853- marzec 1856). Współcześnie jest to część Sewastopola.

W dniu, gdy sporządzałem ten wpis [tj. 5 V 2018], londyńscy śmieciarze, przy sortowaniu odpadków, znaleźli pierwszej klasy relikwie świętego Klemensa I Papieża Męczennika. Skazany na roboty w kamieniołomach koło Chersonezu Taurydzkiego został utopiony około roku 100 w Morzu Czarnym. Klemens był czwartym papieżem, względnie trzecim w kolejności po Świętym Piotrze Apostole. Chersonez, tak jak Symbolon/Cembalo, należy administracyjnie do współczesnego miasta Sewastopol na Krymie.

1897, Paryż; (data dzienna nieustalona) – Szarytka Augusta Justyna Szafryńska nie odnawia dorocznych ślubów zakonnych i występuje ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia po czternastu latach przynależności.

1899; Paryż/Malakoff – W zapowiedziach przedślubnych z dnia 17 XII 1899 pojawia się para narzeczonych: Augusta Justyna Szafryńska i Raymond Etienne Bigot pochodzący z podparyskiej osady Malakoff*. Tożsamość panny młodej – jako widzącej z Gietrzwałdu – jest niewątpliwa, bowiem wymienia się jej rodziców: Wilhelma Szafryńskiego i Annę z domu Szlonga. Wyjaśnia się także tajemnica jej imion: ochrzczona została jako Augusta Justyna, ale w domu nazywano ją jej drugim imieniem. Panna młoda ma 34 lata.
Drogi Opatrzności biegną w przedziwny sposób: Małachow (fr. Malakoff) to także część Sewastopola na Krymie, tak samo jak grecki Symbolon – tytularna stolica biskupa Jana Wilde, który konsekrował świątynię gietrzwałdzką.
Kościół parafialny zbudowany w Malakoff w latach 60-tych XIX wieku nosi wezwanie Dziewicy Cudownego Medalika objawionego przy Rue du Bac w kaplicy tak dobrze znanej byłej szarytce Auguście Justynie, gdyż odbywała tam roczny nowicjat. Koincydencja ta pokazuje, iż Boska Matka czuwała nad swoją córką wybraną ze Świętej Warmii także w jej zamążpójściu.

* Toponim wzięty od miejscowej oberży A la Tour de Malakoff nazwanej tak – zapewne przez jakiegoś wiarusa – dla upamiętnienia bitwy stoczonej 8 IX 1855 w trakcie wojny krymskiej, kiedy to francuscy żuawi zdobyli kluczową redutę rosyjską na kurhanie Małachow, otwierając tym samym drogę do Sewastopola, który poddał się następnego dnia. Dla Francuzów było to tak wielkie zwycięstwo, iż Malakoff i Sebastopol upowszechniły się w całej Francji w nazwach ulic i placów, a w tym przypadku – nawet miejscowości.

__________________________________________________________________________

Grafika w ikonie wpisu: RadioMaryja

O autorze: Geminiano