Czy Polska ostoi się już tylko w sercach garstki Polaków-katolików? Katecheza ks. Marka Bąka – Piotra Skargi naszych czasów

Ryc. za: https://gloria.tv/post/y9zPou9LCUQi6Hgzp1otajbr7

O autorze: pokutujący łotr