“…O ‘cudach’ szatana i jego ‘prorokach’…”

.

.

Tytuł tego wpisu pozwoliłam sobie przyjąć za filmem, – na który “przypadkiem” natrafiłam na YouTube – który to dzisiaj gorąco polecam. Zanim film… krótkie wprowadzenie.
Ave Maria…

.

.

Pan Jezus Chrystus przestrzegał nas przed fałszywymi prorokami, a także przed ‘znakami’ i ‘cudami’ przez nich czynionymi.

Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, i czynić będą znaki wielkie i cuda, tak iżby w błąd zawiedzieni byli, (jeźli może być) i wybrani. (Mt 24,24)

*

Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie! wnidzie do królestwa niebieskiego; ale który czyni wolą Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten wnidzie do królestwa niebieskiego.
Wiele ich rzecze mi dnia onego: Panie, Panie! izaliśmy w imię twoje nie prorokowali i w imię twe czartów nie wyganiali i w imię twe wiele cudów nie czynili? [8]
A tedy wyznam im: Żem was nigdy nie znał, odstąpcie odemnie, którzy nieprawość czynicie. (Mt 7:21-23).

 

Już w Starym Testamencie mamy przykłady zwodniczych znaków i ‘cudów’:

Wszedłszy tedy Mojżesz i Aaron do Pharaona, uczynili, jako był Pan przykazał. I wziął Aaron laskę przed Pharaonem i sługami jego, która się obróciła w węża.
Ale Pharao wezwał mędrców i czarowników: i uczynili téż oni przez czary Egipskie, i jakieś tajemne sprawy tymże sposobem. (Wj 7:10-12).

*

I uczynili Mojżesz i Aaron, jako im Pan przykazał: i podniósłszy laskę, uderzył w wodę rzeczną przed Pharaonem i sługami jego: która się obróciła w krew.
A ryby, które były w rzece, pozdychały, i zaśmierdziała się rzeka: i nie mogli Egiptyanie pić wody rzecznéj: i była krew we wszystkiéj ziemi Egipskiéj. [4]
I uczynili takież czarownicy Egipscy czarami swemi (Wj 7: 20-22)

*

I rzekł Pan do Mojżesza: Rzecz do Aarona: Wyciągnij rękę twą na rzeki, i na strugi, i na kałuże: a wywiedź żaby na ziemię Egipską.
I wyciągnął Aaron rękę na wody Egipskie: i wylazły żaby, i okryły ziemię Egipską.
Ale i czarownicy uczynili czarami swemi tymże sposobem: i wywiedli żaby na ziemię Egipską. (Wj 8:5-7).

Widzimy więc, że nadzwyczajne wydarzenia nie zawsze muszą być dziełem Bożym,  jak to dzisiaj wielu zwolenników “współczesnych ‘orędzi'”-  i wielu “cudów’ – uważa; mogą one być jedynie z dopustu Pana Boga, który ponad wszystkim ma władzę nieskończoną, nieograniczoną.

Szatan – zwodziciel,  “książę tego świata” (J 12,31) ma władzę nad tym światem, jednak ograniczoną… natomiast bardzo pomagają mu wszyscy ci ludzie, którzy idą za nim; sieją zło i tym samym potęgują moc zwodzicielską i zło-dziejącą* szatana.

Zwodnicze orędzia, znaki, ‘cuda’… pojawiające się z coraz większym nasileniem w ostatnich czasach, w których żyjemy… będą się wciąż i wciąż nasilać przed Powtórnym Przyjściem Chrystusa Pana.

Może ktoś zapytać: dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź znajdujemy też w Piśmie Świętym:

Którego przyjście jest wedle skuteczności szatańskiéj, z wszelaką mocą i znaki i cudami kłamliwemi,
I z wszelkiem zwiedzieniem nieprawości w tych, którzy giną, przeto, iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni.
Dlatego pośle im Bóg skuteczność oszukania, aby wierzyli kłamstwu,
Iżby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale przyzwolili na nieprawość..(2 Tes 2; 9-12).

*

Czas walki
czas próby…
za KIM się opowiesz
za KIM pójdziesz…

…???

W tej krótkiej – powtarzanej od wielu lat – refleksji: za KIM… są tylko dwie opcje.
Wybierajmy:

– za Panem Jezusem
albo
– za szatanem…

Posłuchajmy, proszę… każda Dusza, która zechce… co na temat ‘cudów’ szatana i jego ‘proroków’ mówi Doktor Kościoła św. Jan od Krzyża:

O “cudach” szatana i jego “prorokach”…

Opis do filmu:

Mamy dziś wielki wysyp proroków,wizionerów, orędzi i objawień.Warto więc zapoznać się jak do tematu podchodził taki duchowy olbrzym jak św. Jan od Krzyża… Oraz jak wielkim zagrożeniem duchowym może być dla człowieka szukanie sensacji u różnych pseudo wizjonerów i mistyków.

.

.

___________________________________________________________________

Tematycznie powiązane:
– *) zło-dziejącą
Wysłuchaj, proszę, wykładu Ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego.

Święty Jan od Krzyża
DUCH… ale KTÓRY (???)
Oderwani…
Najważniejsze Przykazanie Boże
Nauka O STRZEŻENIU SIĘ FAŁSZYWYCH PROROKÓW – św. Jan Chryzostom
– Do wielu sumień… (na Ekspedycie i nie tylko)
O WYZWANIU dla katolików – Św. Maksymilian Kolbe i Ks. Karol Fischer

Aktualizacja: 27.05.2021 AD – intix__________________________________________

 

O autorze: intix

Dzięki Panu Bogu... Polka. Na Ziemi Polskiej urodzona, narodowość polska. Sygnatariusz Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej. Przeciwniczka fałszywego, ślepego posłuszeństwa i tzw. "świętego spokoju" - w każdej dziedzinie życia. Jednym z moich drogowskazów jest myśl św. Augustyna: "Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu". Któż jak Bóg! https://i.pinimg.com/originals/25/81/e6/2581e6ab451156d7aca4b7199dac5cd1.jpg