Najlepsza SZCZEPIONKA…

..

.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dzisiaj, o brzasku dnia, było mi dane natrafić na nagranie, znajdujące się na YouTube.
Postanowiłam zamieścić je na moim blogu, co niniejszym czynię.
Obraz, który widnieje powyżej, jest pobrany z tegoż nagrania.
Zanim ono… kilka cytatów, słowem wprowadzenia.

Zapraszam wszystkie Dusze,
które zechcą
w pielgrzymkę duchową
wyruszyć…

_____________ + + ______________

.

 Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.” 

(Mt 10: 28)

.

_____________ + + ______________

.

Postać nadludzka (zjawia się od ołtarza jako młodzieniec 16-letni ubrany w płótniankę zgrabnie skrojoną, z modlitewnikiem i różańcem w ręku, z jego oczu wychodzą jakby iskry):

Pokój wam, słudzy i służebnice Pańscy! Ponieważ Pan najwyższy was więcej umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z waszych grzechów stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą karę sroższą od waszej w zupełności grzechów swoich. Oto już stoją zbrojne miliony wojsk z bronią w ręku, straszliwie morderczą. Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony na południu Polski wyginie wśród niej zupełnie. Groza jej będzie tak wielka, że wielu ze strachu postrada rozum. Za nią przyjdą następstwa jej: głód, mór na bydło i dwie zarazy na ludzi, które więcej ludzi pochłoną aniżeli sama wojna. Ujrzycie zgliszcza, gruzy naokół i tysiące dzieci opuszczonych, wołających chleba. W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą się, a pomiędzy nimi wielu żydów. Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki zdumiewające i straszliwe zbrodnie popełniane na całym świecie. Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim, i tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidziane braterstwo ludów.

(…)

 Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. On pokornych podwyższa i daje im łaskę, a pysznych poniża i odrzuca na wieki. Szukajcie przede wszystkim Królestwa niebieskiego, dóbr duchowych, które trwają na wieki, bo co nie trwa na wieki, nie jest dobrem prawdziwym. Tym sposobem zapełnicie niebo, a na tej ziemi znajdziecie szczęście, jakiego świat dać nie może. Polacy, Bóg żąda od was nie walki, jaką staczali najlepsi przodkowie wasi na polach bitew w chwilach stanowczych, ale bojowania cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom waszych dusz; żąda od was walki w duchu Chrystusowym i w duchu Jego Świętych (…)”. 

(„Bój bezkrwawy” – bł. Ks. Bronisław Markiewicz)

.

_____________ + + ______________

.

Cześć Św. Michała Archanioła z każdym dniem róść będzie na ziemi, im więcej zbliżamy się do czasów Antychrysta. 

(bł. Ks. Bronisław Markiewicz)

.

Ześlij, Panie, na pomoc ludowi Twemu wielkiego Michała Archanioła, abyśmy odczuwali Jego opiekę w naszej walce z szatanem i jego aniołami.

(Z Liturgii na Uroczystość Św. Michała Archanioła)

.

_____________ + + ______________

.

AKT ZAWIERZENIA

[Ks. Piotr Prusakiewicz CSMA – Redaktor naczelny dwumiesięcznika “Któż jak Bóg”]

.

.

PSALM 91(90)

.

_____________ + + ______________

.

Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny!

Cześć Niepokalanej!

Któż jak Bóg!

Amen.

.

_______________________________________________________________________

Tematycznie powiązane:

Błogosławiony Ksiądz Bronisław Markiewicz

Oderwani…

KIM SĄ CZTEREJ JEŹDŹCY APOKALIPSY?

Święci! Niebieskiej Mieszkańcy Krainy!”. Skradziona tożsamość Polaków

DUCH… ale KTÓRY (???)

_______________________________________________________________________

O autorze: intix

Dzięki Panu Bogu... Polka. Na Ziemi Polskiej urodzona, narodowość polska. Sygnatariusz Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej. Przeciwniczka fałszywego, ślepego posłuszeństwa i tzw. "świętego spokoju" - w każdej dziedzinie życia. Jednym z moich drogowskazów jest myśl św. Augustyna: "Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu". Któż jak Bóg! https://i.pinimg.com/originals/25/81/e6/2581e6ab451156d7aca4b7199dac5cd1.jpg