Nowa niemoralność. Religia utworzona przez talmudyczną synagogę dla nieżydów

 

W odróżnieniu od naturalnego zjawiska globalizacji, Globalizm jako plan jest patologią powstałą w ludzkich umysłach przesiąkniętych ideologią współczesnego mesjanizmu – wiary w epokę wybawienia, wyzwolenia od ucisku. W praktyce okazuje się to wyzwoleniem od “ucisku moralnego” i przyjęciem “nowych orientacji” moralnych i przy okazji seksualnych jako stylu życia człowieka “wyzwolonego”. Na wyższych poziomach struktur zarządzania kryzysem chodzi o całkowitą władzę nad duszami i pieniądze. Na niższych poziomach: wykonawczym oraz na poziomie mięsa armatniego świadomość dziejących się procesów jest nikła.

Ostatecznym celem globalizmu jest nowy świat określany za pomocą następujących nazw:

 • Nowy Wspaniały Świat (antyutopia Aldousa Huxleya)
 • Nowy Porządek Świata (NWO)
 • Agenda 2030
 • Nowa Normalność
 • Ostatnio w Polsce: “Nowy Ład”- bezprawie i niesprawiedliwość

Zdesakralizowanym mesjanizmem, który niszczył świat w XX wieku był komunizm. Jego nowa, oparta na marksizmie mutacja nazywana jest antykulturą bazującą na antyludzkiej mitologii gender.

Globalizm jest mesjanizmem na satanistycznym gruncie

Pierre Hillard

Innymi słowy: dzisiejszy Globalizm  jest spuścizną mesjanizmu opartego o stare tendencje ezoteryczne wśród których niebagatelną rolę odgrywa żydowska gnoza. Jednym z istotnych celów jest zniszczenie religii katolickiej, która stanowi fundament rodziny i społeczeństwa. Ważną rzeczą jest świadomość oparta o wiedzę, że nie należy wybierać mniejszego zła-politycznych agend które są rezultatem ścierania się różnych nurtów wśród globalistów.

Składnikami fundamentu epoki nowego ucisku są m.in.:

 • Jeden światowy rząd
 • Jedna „zdematerializowana światowa waluta” (świat bez gotówki). „Bądźcie gotowi na światową walutę” – The Economist 1988. Oficjalna inauguracja programu odbyła się w formie spotkania przedstawicieli światowych banków w 2019.
 • Jedna „religia”. Światowa religia utworzona przez talmudyczną synagogę dla nieżydów /omówienie w filmie/.
 • Nowa niemoralność: jedno zdemoralizowane, doprowadzone do stanu zbydlęcenia, wymieszane rasowo społeczeństwo – populacja bez narodowych i kulturowych korzeni – niewolnicy bez tożsamości i pamięci historycznej
 • Nowe niewolnictwo: każdy aspekt życia będzie monitorowany i oceniany. Własność prywatna i własna działalność gospodarcza będą zniesione lub dodane w ramach przywilejów. Monopol na produkcję, dystrybucję i sprzedaż dóbr będą mieć globalne organizacje.

Konsekwencje powyższego

 • Ograniczenia, a w późniejszym etapie całkowite zniesienie kompetencji na poziomie państwa narodowego
 • Ustanowienie nowego prawa światowego

Efektem końcowym ma być zjednoczenie ludzkości w świecie piekielnym – zjednoczona różnorodność zła. Słowo zjednoczenie proponuję rozumieć jako zniewolenie. Nastąpi uzależnienie od przywilejów dostarczanych drogą elektroniczną jako bonusy za dobre zachowanie zgodne z kanonem antykultury i nowej religii (bez Boga – Trójcy Świętej, katolickich kapłanów- sakramentów i Eucharystii). Programem pilotażowym uczącym niewolników dyscypliny  jest wprowadzony już w niektórych rejonach świata paszport covidowy.

Do omówienia zasygnalizowanych przeze mnie zagadnień wybrałem filmową prezentację poglądów francuskiego demaskatora globalizmu. Pierre Hillard jest  eseistą, politologiem i katolikiem. Dokonał on wnikliwego opisu procesów niszczenia świata oraz zrobił kwerendę dotychczasowych wydarzeń z udziałem polityków, banksterów, ideologów NWO. Zwrócił też uwagę na dominującą rolę Niemców i Żydów.

Suplement polski: Brexit nie jest dezintegracją unii antyeuropejskiej (UE), jest początkiem budowania pomostu pomiędzy obszarem posteuropejskim a USA. W Polsce zaczęto tworzyć stronnictwo amerykańsko- niemieckie, którego wydmuszką został Hołownia. O “wartościach transatlantyckich”, w których nie mieści się niepodległa na poziomie państwowym Polska, bredzi m.in. Andrzej Duda, autor licznych apokryfów i hipokryfów /link/

Istotną częścią mojego wpisu jest udostępniony film, omawiający ważniejsze aspekty globalizmu łącznie z tytułowym, bez obejrzenia którego nie warto zabierać głosu.

Niech Polacy będą ogniści, gdy chodzi o prawdę

Uzupełnienia

AlterCabrio

Globaliści planują Wielki Reset

 

 

 

O autorze: CzarnaLimuzyna

Wpisy poważne i satyryczne