Archiwum 27 sierpnia 2020

  • https://twarzesolidarnosci.gosc.pl/temat/2020/07/29/Widziane-ze-Wschodu   Raport gen. Muchy z 23 sierpnia 1980 r. jest pierwszym znanym dokumentem tej rangi, opisującym reakcję KGB na wydarzenia w Polsce. Strajki są przedstawiane jako kontrrewolucja. Pojawia się […]

    Widziane ze Wschodu

    https://twarzesolidarnosci.gosc.pl/temat/2020/07/29/Widziane-ze-Wschodu   Raport gen. Muchy z 23 sierpnia 1980 r. jest pierwszym znanym dokumentem tej rangi, opisującym reakcję KGB na wydarzenia w Polsce. Strajki są przedstawiane jako kontrrewolucja. Pojawia się […]