Ks. Kneblewski: Żydzi nie są narodem wybranym!

Czy żydzi, którzy nie przyjęli Chrystusa nie są już narodem wybranym?

Apostoł Paweł napisał: “Nie ma już Żyda ani poganina… wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą – dziedzicami” (Gal.3:28-29). Czy oznacza to, że Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Apostoł Piotr przeniósł wszystkie tytuły starotestamentowego ludu Bożego na kościół chrześcijański (1P.2:9). To kościół jest “narodem wybranym” (Iz.43:20), “królewskim kapłaństwem” oraz “narodem świętym”, a więc Izraelem Bożym (Wj.19:6).

Termin “Izrael” odnosił się w Piśmie Świętym do osób żyjących w duchu Ewangelii, dlatego nie wszyscy Żydzi przynależeli do Izraela, lecz tylko ci, którzy pokładali nadzieję w Baranku Bożym. Apostoł Paweł napisał: “Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz… Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem” (Rz.2:28; 9:6).

 

O autorze: Redakcja