O przyśpieszeniu rewolucji – ks. prof. Tadeusz Guz, s. Michaela Pawlik i dr Aldona Ciborowska

„Przez słowo Rewolucja rozumiemy ruch, który zmierza do zniszczenia prawowitej władzy lub porządku (…). Jej głównym celem nie jest zniszczenie pewnych praw osób lub rodzin. Ona żąda o wiele więcej (…). Skoro Rewolucja jest nieporządkiem, to Kontrrewolucja jest przywracaniem porządku (…). Święta Joanna D’Arc nie była żadnym teologiem, ale zadziwiała swoich sędziów teologiczną głębią swoich myśli. Podobnie prości chłopi z Nawarry, Wandei czy Tyrolu, ożywieni godnym podziwu zrozumieniem ducha i celów Kontrrewolucji, byli często jej najlepszymi żołnierzami”, pisał prof. Plinio Correa de Oliveira. /PCh24.pl/

 

O autorze: Redakcja