Naftali Aronowicz Frenkel, żydowski architekt obozów zagłady Gułag. 60 mln ofiar

W czasach tworzenia żydowskiej wersji historii z tezą główną jakoby zagłada żydów w czasie II Wojny Światowej była czymś wyjątkowym oraz była największym ludobójstwem w historii, warto przypomnieć o innych zbrodniach ludobójstwach, które pod względem liczby ofiar wielokrotnie przewyższały „holocaust”, a dodatkowo ich architektami i wykonawcami byli Żydzi.

  1. Ofiary „Archipelagu Gułag”: 60 milionów ofiar
  2. „Wielki głód na Ukrainie” – wywołana sztucznie przez władze ZSRR klęska głodu w latach (1921–1923, 1932–1933 i 1946–1947): 6–8 mln ofiar.
  3. Zbrodnia ludobójstwa w Kongu. Sprawca: Król Leopold II, syn wolnomularza, spokrewniony ze zdegenerowanymi dynastiami Europy Zachodniej. 8 mln ofiar.
  4. Zbrodnia ludobójstwa popełniona na Polakach: ok. 4 mln ofiar.
  5. Zbrodnia ludobójstwa popełniona na żydach: ok. 3 mln ofiar (na terenie Polski)
  6. Zbrodnia ludobójstwa popełniona przez Turcję na Ormianach: 1,5 mln.

Architekci największego ludobójstwa w historii świata: żydowscy komuniści. Archipelag GUŁag

Aleksandr Sołżenicyn w książce Archipelag GUŁag szacuje, że w obozach tego systemu uśmiercono od początku rewolucji do roku 1956 ok. 60 milionów ludzi. Książka Sołżenicyna jest świadectwem zbrodniczej działalności systemu komunistycznego w ZSRR. „Archipelag” obozów koncentracyjnych i obozów pracy, został nazwany od instytucji zarządzającej (Gławnoje Uprawlenije Łagierej) Archipelagiem GUŁag.

 

 

 

 

Pliner i Matwiej Dawydowicz Berman

Żyd Matwiej Dawydowicz Berman Od 1930 zastępca Naczelnika Zarządu Gułagu. W okresie od 9 czerwca 1932 do 16 sierpnia 1937 Naczelnik Zarządu komunistycznych obozów koncentracyjnych Gułag NKWD. Naczelnik oddziałów NKWD do spraw przesiedleń ludności (1936).

Naftali Aronowicz Frenkel

Żyd Naftali Aronowicz Frenkel ur. w 1883 w Hajfie. Uważany za jednego z głównych architektów sowieckiego systemu obozów zagłady (Gułag). „Z więźnia musimy wycisnąć wszystko w ciągu pierwszych trzech miesięcy – potem nic nam po nim”.

Jenoch Gierszonowicz Ijegoda

 

Jagoda (pośrodku) wizytujący budowę kanału Moskwa-Wołga (1935) tuż za nim Nikita Chruszczow

Żyd Jenoch Gierszonowicz Ijegoda funkcjonariusz służb specjalnych ZSRR najwyższego szczebla. Główny architekt i organizator systemu łagrowego.

 

Karta rejestrowa G. Jagody z 1912 r. z Ochrany

Łazar Josifowicz Kogan

Żyd Łazar Josifowicz Kogan naczelnik Gułagu – zarządu sowieckich łagrów obozów pracy przymusowej w okresie od czerwca 1930 do 9 czerwca 1932. Kariera: Od roku 1926 – pomocnik naczelnika Zarządzie Politycznym Armii Czerwonej i wojsk OGPU.W roku 1930 – pomocnik naczelnika kontrwywiadu OGPU. Naczelnik Gułag OGPU od czerwca 1930 do 9 czerwca 1932. Od 1932 zastępca naczelnika Gułag, Matwieja Bermana.

Izrail Izrailewicz Pliner

Żyd Izrail Izrailewicz Pliner naczelnik zarządu komunistycznych obozów koncentracyjnych – Gułagu NKWD w okresie od 16 sierpnia 1937 do 16 listopada 1938. Był jednym z głównych współpracowników Nikołaja Jeżowa, szefa NKWD w latach 1936 – 1938 oraz współpracownikiem innych organizatorów Wielkiego Terroru w ZSRR.

Jakow Dawydowicz Rapoport

Żyd Jakow Dawydowicz Rapoport  Od 1 października 1930 do 9 czerwca 1932 Głównego Zarządu Obozów (Gułagu) OGPU ZSRR, od 9 czerwca 1932 do 10 lipca 1934 zastępca szefa Gułagu OGPU ZSRR. Od 10 lipca 1934 do 29 stycznia 1939 zastępca szefa Gułagu NKWD ZSRR. Przez Historyków Instytutu Hoovera porównywany z niemieckimi zbrodniarzami wojennymi Eichmannem i Himmlerem. Od 1940 do 1941 r. dowodzi obozami NKWD w Litewskiej SRS.

______________________________________________________________________________________________________________

Fragmenty życiorysów: Wikipedia polska, rosyjska. Zdjęcia: Domena publiczna

O autorze: Redakcja