Braun: dialog ekumeniczny prowadzi na manowce satanizmu. O dniach judaizmu i islamu w Kościele

W swoim wystąpieniu Grzegorz Braun przypomniał czym jest współczesny antychrześcijański judaizm, przypominając na wstępie logiczny wywód Św. Maksymiliana Kolbe o żydowskim niebie.

Oszustwem dni judaizmu jest przedstawieniem współczesnego talmudycznego judaizmu, jako religii Świętej Rodziny. Wprowadzenie do Kościoła „dni czegoś” nie mających nic wspólnego ze świętami katolickimi, zawierającymi prawdy wiary, sprzyja pomyleniu pojęć.

Dni judaizmu i islamu sprzyjają szerzeniu dezinformacji. Jest to fałszywe nauczanie o religii żydowskiej i o religii mahometańskiej.

Innym wątkiem rozmowy były cytowane przez redaktora Michała Murgrabię i Grzegorza Brauna opowiastki żydowskie nurzające w ekskrementach (dosłownie i w przenośni), osobę Jezusa Chrystusa i jego Matki (“przygłupiej i nierządnej”)

Etyka Talmudu jest etyką plemienną, dziką, rasistowską, sytuacyjną – powiedział Grzegorz Braun zwracając uwagę na świeżą książkę: „Logika Talmudu”. W logice żydowskiej nie ma prawdy, jest sytuacyjny dialektyzm. Prawdą i dobrem jest to, co jest dobre dla Żydów.

Dni judaizmu są jednym z odcinków wojny propagandowej, wojny dezinformacyjnej prowadzonej z Polakami.

 

______________________________________________________________________________________________________________

Ekspedyt.org/Media Narodowe/dl

O autorze: Redakcja