Katolicka troska o chorych

.

.

Czym jest ostatnie namaszczenie?

.

Ostatnie namaszczenie jest sakramentem ustanowionym dla duchowego i cielesnego wspomożenia chorych znajdujących się w stanie zagrożenia życia.

.

Jakie są skutki ostatniego namaszczenia?

.

Ostatnie namaszczenie przynosi następujące skutki: 1. Daje wzrost łaski uświęcającej. 2. Przynosi odpuszczenie grzechów powszednich oraz grzechów ciężkich, gdy chory żałuje, ale nie może się wyspowiadać. 3. Oczyszcza ze słabości i niechęci duchowej, które pozostają pomimo odpuszczenia grzechów. 4. Daje moc do cierpliwego znoszenia choroby, do pokonania pokus i do dobrej śmierci. 5. Daje pomoc w odzyskaniu zdrowia ciała, jeżeli jest to dobre dla duszy (z Katechizmu św. Piusa X).

.

Stan choroby oraz okoliczność zbliżającej się śmierci mogą być związane z dramatyczną walką duchową i bardziej bezpośrednim działaniem szatana, który chce duszę osoby chorej i konającej doprowadzić do piekła, do wiecznego potępienia. Dusza osoby chorej i konającej może potrzebować łaski sakramentalnego pojednania z Bogiem, zwłaszcza jeśli znajduje się w stanie grzechu śmiertelnego. Różne mogą być sytuacje, na przykład dawne, źle odprawione spowiedzi (problem wspomniany wyraźnie w tymże kazaniu o spowiedzi→).

.

Jest niesłychanym skandalem, że osoby uważające się za wysoce pobożnych katolików, niejednokrotnie nawet nie pomyślą o pomocy duchowej dla swoich bliskich ciężko chorych bądź konających. Jeśli ktoś popadł w ślepą wiarę w niedorzeczne kazania, posyłające wszystkich zmarłych „do Domu Ojca” i jeśli ktoś popadł w ślepą wiarę w multiplikowaną powszechnie ideę fałszywego miłosierdzia, niechże się jak najszybciej z tych fałszywych nauk otrząśnie i niech się po katolicku zatroszczy o chorych i konających.
Jeśli mamy w swoim otoczeniu ciężko chorych, zwłaszcza osoby bliskie śmierci, zadbajmy o to, aby mogły się wyspowiadać, przyjąć Wiatyk oraz sakrament ostatniego namaszczenia. Chodzi przecież o najważniejszą sprawę ze wszystkich najważniejszych spraw na świecie: o wieczne zbawienie duszy.

verbumcatholicum.com

.

 

Obraz Matki Bożej Uzdrowienia Chorych→

.

Litania do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Matko Boża z Lourdes, módl się za nami.
Matko pod Krzyżem stojąca, módl się za nami.
Matko miłosierna, módl się za nami.
Niebieska Lekarko dusz naszych, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Orędowniczko nasza u Syna, módl się za nami.
Pani łagodna i bardzo łaskawa, módl się za nami.
Nadziejo chorych i strapionych, módl się za nami.
Męstwo cierpiących i prześladowanych, módl się za nami.
Pocieszycielko zasmuconych, módl się za nami.
Oparcie niewinnych i pokrzywdzonych, módl się za nami.
Ostojo cichych i pokornych, módl się za nami.
Opiekunko rodzin dotkniętych cierpieniem, módl się za nami.
Zwiastunko Bożego pokoju, módl się za nami.
Wspomożycielko uciekających się do Ciebie, módl się za nami.
Wzorze cierpliwości, módl się za nami.
Ratunku ginących grzeszników; módl się za nami.
.
Abyśmy wiernie Synowi Twemu służyli, przyczyń się za nami.
Abyśmy we wszystkim pełnili Jego Świętą Wolę, przyczyń się za nami.
Abyśmy grzechami ciężkimi Go nie zasmucali, przyczyń się za nami.
Abyśmy cierpienia nasze przyjmowali z pokorą, przyczyń się za nami.
Abyśmy w rozpacz nie popadli, przyczyń się za nami.
Abyśmy chorym z miłością służyli, przyczyń się za nami.
Abyśmy w chorobie ducha nie tracili, przyczyń się za nami.
Abyśmy od niebezpieczeństw duszy i ciała zostali zachowani, przyczyń się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko
– abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty okazujesz nam nieskończone Miłosierdzie Swoje poprzez znaki i cuda, dokonane przez wstawiennictwo naszej Matki Niebieskiej Lekarki. Pokornie Cię prosimy, abyśmy za Jej przyczyną cieszyli się łaską zdrowia duszy i ciała oraz osiągnęli chwalę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

.

Modlitwa za tych, którzy cierpią

Panie Jezu, który z własnego doświadczenia wiesz, co to znaczy cierpienie,
zmiłuj się nad sercami zranionymi i obolałymi ciałami.
Ty sam bądź ich pokojem i pokrzepieniem.
Spraw, aby odkryli skarby ukryte w chrześcijańskim przeżywaniu cierpienia.
Niech pamięć o tym, co Ty przecierpiałeś dla nas, przemieni troski nasze,
pomoże nam lepiej znosić je i wykorzystywać dla zbawienia świata.
Aktem miłości obejmującym całą ziemię ofiarujemy Ci obecne cierpienia ludzkości.
Racz złączyć je z Twoimi i przemienić w łaski miłości i odkupienia dla wszystkich dusz.
Amen.

.


Modlitwa o pomoc w cierpieniu

Jezu, Mistrzu cierpiących, naucz nas modlić się jak Ty, o oddalenie cierpienia,
a gdy Wolą Bożą jest, byśmy cierpieli – wspieraj nas i ucz przyjmować je,
znosić i ofiarować dla większej Chwały Bożej
i dla dobra wszystkich cierpiących. Amen.

Matko Boża Bolesna uproś nam męstwo w cierpieniu.

.

Modlitwa za opiekujących się chorymi

Panie i Ojcze nasz, natchnij opiekujących się chorymi miłością i dobrocią dla cierpiących.
Daj im cierpliwość i wytrwałość. Chroń ich od wszystkiego złego we wszelkich ich pracach.
Daj im siłę moralną i fizyczną, aby sumiennie spełniali swe posłannictwo w Imię Boga,
który jest najwyższym Lekarzem i Uzdrowicielem. Amen.

.

__________________________________________________________________

Modlitwy za:http://www.kasinawielka-kaplicanabrzegu.pl/modlitwy/litania-do-matki-bozej-uzdrowienia-chorych/

.

 

O autorze: intix

Dzięki Panu Bogu... Polka. Na Ziemi Polskiej urodzona, narodowość polska. Sygnatariusz Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej. Przeciwniczka fałszywego, ślepego posłuszeństwa i tzw. "świętego spokoju" - w każdej dziedzinie życia. Jednym z moich drogowskazów jest myśl św. Augustyna: "Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu". Któż jak Bóg! https://i.pinimg.com/originals/25/81/e6/2581e6ab451156d7aca4b7199dac5cd1.jpg