Do Niepodległości Ojczyzny tylko na kolanach…

.

Fot.*

_________________________________

Laudetur Iesus Christus et Maria Immaculata!

Marsz do Niepodległości
z pokorą, z wdzięcznością, na kolanach…
Zapraszam każdego,
kto zechce do Marszu przyłączyć…

 

Podobny obraz

W 2016 Roku Pańskim
minęła 1050 rocznica otrzymania od Pana Boga Wielkiej Łaski…
Dzięki Panu Bogu powstaliśmy…
Dzięki Panu Bogu i Matce Bożej… jeszcze istniejemy.
Dzięki Panu Bogu – jeśli taka będzie Jego Wola – istnieć będziemy…

Rok Pański 2018.
100 rocznica otrzymania od Pana Boga Wielkiej Łaski.
Po burzach dziejowych wskutek odwracania się Rzeczpospolitej od Pana Boga,
gdy od “Przedmurza Chrześcijaństwa” odeszła, pod wpływy szatańskie wpadała,
została rozerwana na strzępy, zniknęła z mapy świata.
Po długich latach zaborów…
Dzięki Panu Bogu i Matce Bożej… Królowej Korony Polskiej
przed stu laty Rzeczpospolita Niepodległość odzyskała.

 

Akty uwielbienia

Niech będzie Bóg uwielbiony.
Niech będzie uwielbione Święte Imię Jego.
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek.
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe.
Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa.
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel.
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja.
Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie.
Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie.
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki.
Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec.
Niech będzie uwielbiony Bóg w Swoich Aniołach i w Swoich Świętych.
Amen.

_______

Zanim… Zwycięstwo nadeszło…
141 lat temu… dziewiętnaście lat po Objawieniach w Lourdes…
W 1877r. w Gietrzwałdzie, rozpoczęły się Objawienia
Trwające od 27 czerwca do 16 września…

Przyszła, Narodowi Polskiemu, z Pomocą…
Z Opieką, Którą nieustannie nad nami roztacza…
Królowa Nieba i Ziemi… Królowa Polskiej Korony…
Matka Boża… Najczulsza nasza Matka…

.


Matka Boża Gietrzwałdzka

.

To Ona… Królowa Korony Polskiej,
Która w Gietrzwałdzie w czasach zaborów się objawiała,
To Ona poprowadziła Naród Polski do Niepodległości.
To Ona wskazała, jak zwyciężać mamy
To Ona, Królowa Nieba i Ziemi… Wniebowzięta… Niepokalana…
Królowa Korony Polskiej, którą sama zostać zechciała…
Królowa Korony Polskiej, Ta sama, zawsze Ta sama.
Matka Boża Łaskawa… przed Której obrazem
Król Jan Kazimierz Śluby składał.
Ta sama, Która z Bożej Łaski przed nawałą bolszewicką nas uratowała
Ta sama, “Panna Święta, co w Ostrej Świeci Bramie…”
Ta sama, Która Jasną Górę na Tron Swój obrała…
Ta sama, Która w 1850r. w Grąblińskich Lasach się ukazała…

Ta sama, Która przez długie wieki otacza nas Swej Opieki Płaszczem,
spod Którego… my sami z własnej woli uciekamy…
i coraz bardziej od Pana się oddalamy…
I tak, zniewolonych grzechem… rozdziobują nas kruki i wrony
dokładnie tak samo jak było pod zaborami,
z tą różnicą, że dziś Polska jeszcze jest na mapie świata,
a nam… wolność i niepodległość Ojczyzny jest wmawiana…

Bóg Honor Ojczyzna! wołamy
– a Bożych Przykazań nie wypełniamy
a w cnotach chrześcijańskich nie wzrastamy
a pozwalamy na to, aby w naszej Ojczyźnie
Chrystus Król był DETRONIZOWANY
i w “demokrację” uwikłani
Pana naszego Jezusa Chrystusa-Króla detronizujemy sami…
a z MILCZĄCĄ APROBATĄ pozwalamy
na zabijanie naszej Świętej Katolickiej Wiary

Utraciwszy w nas Ducha Bożego siły nie mamy
aby wyrwać się ze zniewolenia Narodu i Ojczyzny,
z zarzucanych na nas, raz po raz, sideł szatańskich…

Obudźmy się z letargu długiego…!

“Obudź się ludu Lechicki, bogobojny i religijny,
narodzie rdzennie Katolicki
– byłeś niegdyś przedmurzem Chrześcijaństwa,
o które próżno szczerbiły się miecze pogańskie,
dziś masz być przedmurzem jego duchowym,
o które ma się odbić obojętność, niedowiarstwo i zwątpienie oziębłych”.
(Bł. Honorat Koźmiński)

.

Z pokorą, pokutą, na kolanach…
Powróćmy – jak syn marnotrawny – do Pana Boga…
Z Bożą i z Matki Bożej pomocą… wypełnijmy Śluby
wielokrotnie składane…
Pośród wielu przyrzeczeń i te słowa padły:

“…Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy,
aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna…”

Prośmy pokornie aby Miłosierny Bóg zmiłował się nad nami…

Przed oczy Twoje, Panie, winy nasze składamy
a karanie, które za nie odnosim, przyrównywamy.
Jeżeli uważamy złości, któreśmy popełnili,
mniéj daleko cierpimy, niżeśmy zasłużyli.
Cięższe to jest, do czego znamy się być winnymi;
a lżejsze to, co ponosimy.
Karę za grzechy dobrze czujemy,
a przecie grzeszyć poprzestać nie chcemy.
W pośród plag Twoich niedołężność nasza wielce truchleje,
wszakże w nieprawości żadna się odmiana nie dzieje.
Umysł utrapieniem srodze ściśniony
a upór w złém trwa nieporuszony.
Życie w uciskach prawie ustaje,
złych jednak nałogów swoich nie przestaje.
Jeżeli nawrócenia łaskawie czekasz, my się nie poprawujemy.
jeżeli się sprawiedliwie mścisz, wytrwać nie możemy.
Wyznawamy z płaczem w karaniu, czegośmy się dopuszczali
a po nawiedzeniu zapominamy, czegośmy dopiero płakali.
Gdy miecz Twój na nas podniesiony trzymasz, siłać obiecujemy
a skoro go spuścisz, obietnic wykonać nie chcemy.
Kiedy nas karzesz, prosimy, abyś się zmiłował
a gdy przestaniesz, pobudzamy Cię znowu, abyś nam nie folgował.
Oto nas masz korzących się Tobie, Wszechmogoący Boże!
Wiemy, iż jeżeli miłosierdzie nie opuści,
Sprawiedliwość słusznie nas zagubić może.
Racz nam tedy dać tego, o co żebrzemy, lubośmy nie zasłużyli,
Któryś nas z niczego stworzył, abyśmy Cię prosili.

“…Racz nam dopomóc łaską Swoją, by naród się odrodził,
i racz nam dać – zmartwychwstanie!…”

Chwała Ojcu † i Synowi † i Duchowi Świętemu †
jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

.

.

Modlitwa do Matki Bożej Licheńskiej

Ukochana Matko Boża, Bolesna Królowo Polski, Maryjo,
Tyś nie tylko Królową, ale i Matką najczulszą.
Ucz nas kochać Boga i to wszystko, co Ojczyznę stanowi.
Dokonaj odrodzenia naszych dusz, broń nas i zachowaj od wszelkiego zła.
Tobie ufamy bezgranicznie. Amen.

.

MODLITWA – EGZORCYZM

Amen.

Modlitwa za Wszystkich, którzy odeszli z tego świata,
którzy swoje życie służbie Bożej poświęcali,
walce o niepodległość ziemskiej Ojczyzny naszej
wiernej Chrystusowi Królowi,
i za Wszystkich tych, którzy życie za to oddali:

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Dobry Jezu, a nasz Panie,
Daj im wieczne spoczywanie;
Światłość wieczna niech im świeci,
Gdzie królują wszyscy Święci:
Gdzie królują z Tobą, Panem,
Aż na wieki wieków. Amen.

Boże Wszechmogący, polecam Miłosierdziu Twojemu
dusze poległych żołnierzy naszych,
którzy oddali swe życie w obronie drogiej Ojczyzny i którzy przelali krew swoją
w obronie nie tylko kraju naszego, ale i w obronie Wiary Świętej.

O Boże, niech ich męczeństwo poniesione w obronie Wiary i Ojczyzny
uwolni ich dusze od mąk czyśćcowych i wyjedna im wieczną nagrodę w Niebie.

Błagamy Cię o to przez Mękę i Śmierć Zbawiciela naszego,
przez Jego Serce Najświętsze,
przez zasługi i przyczynę Jego Niepokalanej Matki
oraz świętych Patronów i Patronek Narodu naszego.
Amen.

.

.

Modlitwa za Ojczyznę Księdza Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

_______

Prymas Polski Ks. Kard. Stefan Wyszyński (1901- 1981)
Fragment Homilii wygłoszonej na Jasnej Górze (rok nieustalony):

„W tych czasach, które… są wyjątkowo trudne…”

.

.

.

.

DOŁĄCZ: Krucjata Różańcowa za Ojczyznę

.
_________________________________________________________________
“Przed oczy Twoje, Panie…”
Pieśń-suplikacja. Autor – Papież Urban VIII (1623-1644)

“…Racz nam dopomóc łaską Swoją, by naród się odrodził,
i racz nam dać – zmartwychwstanie!”
Cytat z Kazania – gorąco zachęcam do lektury.

____________________________________________________________________
Aktualizuję wpis, data 16.11.2018:
Fot.* – dodana do wpisu przez Pana Marka Sas-Kulczyckiego dnia 12.11.2018.
“…zdjęcie przedstawia grupę Żołnierzy Chrystusa w momencie odmawiania Różańca w oczekiwaniu na rozpoczęcie pochodu Marszu Niepodległości…” (M.S-K.)
Dziękuję.
intix.

____________________________________________________________________

Szczęść Boże!

 

.

O autorze: intix

Dzięki Panu Bogu... Polka. Na Ziemi Polskiej urodzona, narodowość polska. Sygnatariusz Aktu Konfederacji Gietrzwałdzkiej. Przeciwniczka fałszywego, ślepego posłuszeństwa i tzw. "świętego spokoju" - w każdej dziedzinie życia. Jednym z moich drogowskazów jest myśl św. Augustyna: "Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu". Któż jak Bóg! https://i.pinimg.com/originals/25/81/e6/2581e6ab451156d7aca4b7199dac5cd1.jpg