Polski rozum jest ruiną. Nie ma większego paradoksu od zgody polskich katolików na neomarksizm w edukacji.

Według ks. prof. Tadeusza Guza rozum polski został sprowadzony przez wrogów Polski do czystej emocjonalności. Tę smutną diagnozę potwierdza codzienna rzeczywistość. Zwolennicy „dobrej zmiany” w większości katolicy, koncentrując swoją uwagę na drugo i trzeciorzędnych sprawach, nie potrafią powiązać zachodzących wydarzeń z ich przyczyną. Teoretyczni antykomuniści tolerują w praktyce finansowanie z polskich podatków wszystkich ośrodków antypolskiej propagandy i destrukcji. Obowiązujące prawo jest sprzeczne nie tylko z polską racją stanu, ale przede wszystkim z prawem naturalnym.

Ks. prof. Tadeusz Guz o sprzeciwie sumienia, polskim rozumie, o konieczności kształcenia i zdobywania wiedzy przez Polaków, ataku Izraela na Polskę.

Tytułem wstępu krótki film jako wprowadzenie (film pierwszy). Film drugi jest ostatnim wykładem ks. prof. Guza, który gorąco polecamy do wysłuchania w całości i w odpowiednich warunkach.

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

O autorze: Redakcja