Wtorek, Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła

WTOREK X TYGODNIA ZWYKŁEGO, ROK I

PIERWSZE CZYTANIE (2 Kor 1,18-22)

Przez Chrystusa wypowiada się nasze „Amen” Bogu na chwałę

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie „tak” i „nie”. Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był „tak” i „nie”, lecz dokonało się w Nim „tak”. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są „tak” w Nim. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze „Amen” Bogu na chwałę.
Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119,129-130.131-132.133 i 135)

Refren: Okaż swym sługom pogodne oblicze.

Twoje napomnienia są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.

Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
bo pragnę Twoich przykazań.
Zwróć się do mnie i zmiłuj się nade mną, *
tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.

Umocnij moje kroki Twoim słowem, *
niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość.
Okaż Twemu słudze światło swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 5,16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 5,13-16)

Wy jesteście światłem świata

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ
Popchrześcijaństwo
Tak wielu ludzi bardzo chętnie stawia siebie na świeczniku próżnej chwały. Jesteśmy współcześnie zalewani gadającymi głowami, które wmawiają nam, jak mamy żyć, za przykłady do naśladowania stawia się nam gwiazdy filmu i estrady. Zewsząd zalewa nas miałkość, a na każdym kroku wciska się w nasze życie plastikowa sztuka. Niestety bylejakość wciska się także do życia Kościoła. Naśladownictwo kultury masowej widoczne jest w sposobie mówienia o religii, w sztuce religijnej, której w wielu wypadkach dawno już nie można nazwać sakralną, w liturgii… Dzisiejsze słowa Jezusa powinny być dla nas ostrzeżeniem. Chrześcijanie powinni być tymi, którzy nadają światu smak, zachowując go od zniszczenia. Powinni świecić światłem Chrystusa, aby inni mogli je dostrzec. Jednak aby wypełnić te zadania, musimy ocalić w sobie prawdę Ewangelii, która ukazując nam to, kim i gdzie jesteśmy, czasami może nas zaboleć. Popchrześcijaństwo może być cool, może być łatwe i przyjemne, ale gubi się w nim wezwanie do bycia uczniem i naśladowcą Jezusa, który pragnie, abyśmy w pełni upodobnili się do Niego. Nie zapominajmy, że On był znakiem sprzeciwu (por. Łk 2, 34).

Duchu Święty, obdarz nas łaską rozpoznania tego, co służy zbawieniu nas i tych, których stawiasz na naszej drodze. Niech prawda, którą nam ukazujesz, żywo odbija się w naszym codziennym życiu.
https://www.youtube.com/watch?v=4Ng0XC7QIIE
Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE, Edycja Świętego Pawła

oraz z:
Maskacjusz TV

O autorze: Słowo Boże na dziś