Wiara przekracza próg naturalnego poznania

święci

Cytat dnia

Odpowiedź na pytanie, które Jezus zadał swoim uczniom, jest decydująca. Kim jest dla ciebie Jezus?
Czy widzisz w Nim Boga żywego, który zbawia i cały czas działa w twoim życiu?
Taka odpowiedź decyduje o tym, czy jesteś chrześcijaninem czy nie.
Przemiana serca i wyrzeczenie się grzechu są konsekwencją uznania Go za Boga.

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Mt 16, 13-19

Posłuchaj

KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA – ŚWIĘTO
PIERWSZE CZYTANIE  (1 P 5,1-4)

Starszy, a przy tym świadek cierpień Chrystusa

Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.

Najmilsi:
Starszych, którzy są wśród was, proszę ja, również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 23, 1-2a.2b-3.4.5.6)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem, *
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć *
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska *
są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
a kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 16,18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ty jesteś Piotr – Opoka,
i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Mt 16,13-19)

Tobie dam klucze królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Uzdrawiająca wymiana

Choć w dzisiejszej Ewangelii Jezus pyta swoich uczniów o to, co mówią ludzie o Nim, to warto zapytać się, co mówią oni o nas. Nie po to, aby sugerować się ich opiniami i poddawać się wytyczonym przez nich kierunkom, ale w tym celu, aby zrozumieć, jak jesteśmy przez nich postrzegani. Sami często nie jesteśmy w stanie dostrzec własnych talentów czy ograniczeń. Po to zostaliśmy wszczepieni we wspólnotę ludzką, aby dokonywała się między nami uzdrawiająca wymiana. Słowa innych mogą stać się dla nas bardzo pomocne w budowaniu poczucia własnej godności lub też w zawróceniu ze złej drogi, którą z jakichś powodów obraliśmy. Pamiętajmy jednak o tym, że słowa mają moc i tak jak chcemy, aby inni się do nas zwracali, zwłaszcza może wtedy, gdy komunikują nam sprawy trudne, tak też i my zwracajmy się do innych, obdarzając ich zawsze szacunkiem i miłością.

Panie Jezu, naucz nas słuchać innych i mówić do nich z miłością. Niech ci, którzy nas otaczają, staną się dla nas narzędziem zbawienia.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

 

O autorze: Słowo Boże na dziś