Wiara przekracza próg naturalnego poznania Archiwum