Duchowe pokrewieństwo_Wtorek 20 września 2016 r.

moją matką i moimi braćmi...

Cytat dnia

Gdy karzą naśmiewcę, mądrzeje prostaczek, gdy uczą mądrego, on wiedzę zdobywa.

Księga przysłów

Szkoda trudu na robienie czegoś połowicznie.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

świętych Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Hasang i Towarzyszy, męczenników

Łk 8, 19-21

Na początku tej modlitwy wzbudź w sobie pragnienie spotkania z Jezusem. Proś Ducha Świętego, by wlał w twoje serce takie pragnienie.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 8, 19-21
Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą». Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».

Nie jest łatwo przyjść i spotkać się z Jezusem. Doświadczyła tego Maryja i Jego krewni. Ale doświadcza tego każdy z nas choć z różnych powodów. Pierwszym pytaniem, jakie możesz sobie postawić, jest – dlaczego chcesz się spotkać z Chrystusem? Dlaczego do Niego idziesz? Czy jest w tobie wielkie pragnienie usłyszenia Jego słów?

W tym fragmencie Ewangelii widzimy prosty przepis na spotkanie z Jezusem. Należy słuchać Jego słów. Ale co to znaczy? Jak mamy słuchać? Pan Jezus przemawiał do wielu grup ludzi. Słuchano Go z różnym nastawieniem. Faryzeusze szukali sposobności, by pochwycić na słowie. Maryja słuchała Jezusa i zachowywała Jego słowa. Inni słuchali, oczekując na jakiś cud. Grzesznicy słuchali, bo pragnęli miłosierdzia… Spróbuj zobaczyć, jak ty słuchasz słów Jezusa, które kieruje do ciebie poprzez Pismo, poprzez innych ludzi…

Ci, którzy prawdziwie słuchają słów Jezusa, są Jego braćmi i siostrami, a na rodzeństwo powinniśmy móc liczyć. Czy zdajesz sobie sprawę, że słowa Jezusa nie są tylko słowami, które mamy usłyszeć, które mają ładnie brzmieć? One również czegoś od nas wymagają. Jezus wzywa nas do wspólnego kroczenia z Nim. Trzeba Mu tylko zaufać.

Proś Ducha Świętego, by pomagał tobie wsłuchiwać się w słowa Jezusa, by te słowa stanowiły dla ciebie drogowskaz w życiu i pokrzepienie w drodze.

Liturgia słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE  (Prz 21,1-6.10-13)

Pouczenia Mądrości

Czytanie z Księgi Przysłów.

Serce króla w ręku Pana jak płynąca woda; On zwraca je, dokąd sam chce. Każdego droga zdaje mu się prawa, lecz Pan osądza serca. Postępowanie uczciwe i prawe milsze dla Pana niż krwawa ofiara. Dumne oczy i serce nadęte, ta pochodnia występnych jest grzechem. Zamiary pracowitego przynoszą zysk, a wszystkich spieszących się biedę. Gromadzenie skarbów językiem kłamliwym to wiatr ścigany, szukanie śmierci. Dusza grzesznika pożąda zła, w jego oczach bliźni nie znajduje łaski. Gdy karzą naśmiewcę, mądrzeje prostaczek, gdy uczą mądrego, on wiedzę zdobywa. Sprawiedliwy Bóg myśli o domu zbrodniarza, w nieszczęście wtrąca nieprawych. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 119,1 i 27.30 i 34.35 i 44)

Refren: Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań.

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
abym rozważał Twoje cuda.

Wybrałem drogę prawdy, *
pragnąc Twych wyroków.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa *
i zachowywał je całym sercem.

Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, *
bo przynoszą mi radość.
A Prawa Twego zawsze strzec będę *
po wieki wieków.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 11,28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 8,19-21)

Krewni Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Przyszli do Jezusa Jego matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: „Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”.
Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”.
Oto słowo Pańskie.

 

KOMENTARZ

Najbliższa rodzina Jezusa

Zadziwiająca, by nie powiedzieć bolesna, wydaje się być odpowiedź Jezusa na wiadomość, że Jego Matka czeka na Niego. Szła dwa dni, aby pokonać drogę z Nazaretu do Kafarnaum… Tymczasem jedyną drogą prowadzącą do Jezusa jest uważne słuchanie słowa Bożego i wypełnianie go w codziennym życiu. Wielokrotnie mówił On o tym w swoim nauczaniu, przykładowo w przypowieściach o dobrym i złym drzewie, dobrej i złej budowli czy ziarnie rzuconym na różną glebę. Ci, którzy wydają dobre owoce, budują dom na trwałym fundamencie, a ich serce jest żyzną glebą dla wzrostu słowa Bożego, należą do najbliższej rodziny Jezusa. Pierwsze miejsce oczywiście w tym gronie zajmuje Maryja, która zawsze zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swym sercu.

Jezu, nasz Bracie, codziennie wsłuchuję się w Twe słowo. Spraw, aby nie pozostawało ono we mnie bezowocne. Za wzorem Matki Słowa przyjmuję je, rozważam i wypełniam w moim życiu.


Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks. Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

______________________________________________________________________________________________________________

To jest dla Boga najważniejsze

(fot. shutterstock.com)
Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.

Komentarz do Ewangelii:

(…)

To jest bowiem dla Niego najważniejsze:

abyśmy słuchali Jego słów

słuchali Jego słów

i wypełniali je

wypełniali je, gdyż od tego zależy nasze szczęście – obecne, ale jeszcze bardziej wieczne.
O, jak dobrze wyszlibyśmy na tym, gdyby Jezus był dla nas tak samo ważny, jak my dla Niego! Zrobilibyśmy sami sobie wielką przysługę.

______________________________________________________________________________________________________________

 

O autorze: Słowo Boże na dziś

Brak komentarzy

Skomentuj notkę, rozpoczynając dyskusję...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*