Podpisz list otwarty do Kongresu Stanów Zjednoczonych, Parlamentu Europejskiego i mediów: “Polski rząd przywraca demokrację po latach jej niszczenia”

list

Podpisz list otwarty do Kongresu Stanów Zjednoczonych, Parlamentu Europejskiego i mediów: “Polski rząd przywraca demokrację po latach jej niszczenia”

List otwarty do członków Kongresu USA, członków Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, przedstawicieli organizacji Freedom House oraz dziennikarzy i właścicieli mediów w Europie i Ameryce.
Społeczeństwo w Polsce dało swojemu nowemu rządowi mandat w celu przywrócenia demokratycznych standardów – po ciągłym naruszaniu demokratycznej praworządności od okresu komunizmu w Polsce. Proces przywracania demokracji ciągle postępuje.

Zwracamy się do Państwa w imieniu licznych organizacji oraz oddolnych ruchów społecznych reprezentujących ponad 50.000 ludzi, którzy od wielu lat w swoich działaniach kierują się troską o stan demokracji, wolności słowa oraz przejrzystości życia publicznego w Polsce.

Uważamy, że nasze sprawy wewnętrzne powinny być rozwiązywane w Polsce bez ingerencji innych Państw. Jednak zmuszeni jesteśmy zabrać głos w związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami na temat Polski oraz spotkaniem przedstawiciela nowo powstałego ruchu w Polsce – Komitetu Obrony Demokracji (KOD) z przedstawicielami władz Stanów Zjednoczonych Ameryki a także z członkami organizacji pozarządowych.

(…)

*  *  *  *  *

Pod tym listem podpisali się:  Ewa Stankiewicz , Glenn A. Jorgensen, Paweł Hermanowski, Anna Piasek, Ryszard Kapuściński, Józef Orzeł, Maciej Świrski, Agnieszka Zdanowska, Wojciech Boberski, Stanisław Fudakowski jako sygnatariusze inicjujący.

Sygnatariusze inicjujący reprezentują organizacje: Stowarzyszenie Solidarni 2010, Kluby Gazety Polskiej, Klub Ronina, Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza, Stowarzyszenie Godność oraz 20.000 podpisów pod dokumentem popierającym rząd PiS.

List zamieszczono na  portalu Voice Free Europe (Głos Wolnej Europy) – “powołanego do walki z cenzurą i poprawnością polityczną w mediach głównego nurtu w krajach uznawanych za ugruntowane demokracje w Europie i Ameryce”.

List można podpisać  na stronie: http://voicefreeeurope.com/pl/?page_id=358

___________________________________

Warsaw, Poland   April 6, 2016

AN OPEN LETTER TO:

MEMBERS OF CONGRESS OF THE UNITED STATES OF AMERICA, MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN COMMISSION, REPRESENTATIVES OF FREEDOM HOUSE, JOURNALISTS AND MEDIA OWNERS IN EUROPE AND AMERICA

THE POLISH PEOPLE HAVE GIVEN THEIR NEW GOVERNMENT MANDATE TO RESTORE DEMOCRATIC STANDARDS AFTER VIOLATION OF THE DEMOCRACY SINCE COMMUNIST TIMES. THIS PROCESS IS MAKING GOOD PROGRESS.

We, the numerous organizations signed below representing over 50,000 people, are directing this letter to you in order to express our many concerns. For many years, we have been and continue to be guided by the concern for the state of democracy, freedom of speech and transparency of public life in Poland.

We believe that our internal affairs should be resolved in Poland, without the interference of other States. However, we are forced to speak out in connection with the falsely broadcasted and published media information about Poland and the meeting of representatives of a newly formed movement in Poland, The Committee for the Defense of Democracy (KOD) (…)

The whole letter in English

O autorze: Andy-aandy

Niezależny wędrownik po necie, czasem komentujący... * Serendipity — the faculty or phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for...