Czy wiara polityczna jest czymś lepszym od wiary religijnej?

religion oi politic

Jedna z dominujących formacji ideologicznych współczesnego świata głosi pogląd, że wiara religijna i związane z nią poglądy powinny być wyłącznie sprawą prywatną, a sfera publiczna powinna być przestrzenią wolną od symboliki i treści światopoglądowych związanych z religią.

Poglądami dozwolonymi natomiast, dopuszczonymi do publicznego dyskursu mają być wszystkie inne, w tym również takie, które są pochodną ideologicznych wierzeń.

Czy poglądy religijne i polityczne powinny być sprawą tylko prywatną, czy również publiczną?

Rugowanie z przestrzeni publicznej symboli religijnych pod pretekstem urażania czyichś uczuć przez takowe, ma taki sam sens jak w przypadku urazy z powodu symboliki politycznej. Nikomu jednak nie przyjdzie do głowy zakazywać (poza symbolami komunistycznymi i nazistowskimi)  wyrażania poglądów politycznych i odpowiadających im symboli.

Jeżeli kiedykolwiek ludzkość zdecydowałaby się wprowadzić zasadę oddzielenia sfery prywatnych poglądów od sfery poglądów oficjalnych – rzekomo neutralnych, doszłoby do absurdu zakazu publicznego wyrażania poglądów wynikających z wiary religijnej i wiary politycznej. Przez wiarę polityczną rozumiem zabarwione emocjonalnie  przekonanie o słuszności danego poglądu, nieumotywowane racjonalnie i często sprzeczne z zasadami logiki i ogólnie dostępną wiedzą.

Jakie w takim razie powinno być kryterium, na którego podstawie określa się dowolność lub zakaz głoszenia poglądów? Lewica postuluje likwidację kryterium moralnego i rozszerzenie zakresu „wolności”, ale tylko w lewą – negatywną stronę. Prawica broni tradycyjnego zakazu formułowanego w oparciu o tradycyjną moralność oraz wiąże wolność z odpowiedzialnością.

Dowcip jednak polega na tym, że lewica próbuje całkowicie zastąpić moralność własnymi wierzeniami sformułowanymi w obowiązujący kanon „politycznej nikczemności” znany wszystkim pod nazwą „politycznej poprawności”. Już w samej nazwie – w słowie poprawność zawarta jest sugestia czegoś poprawnego i normalnego, dlatego osobiście staram się nie używać tego sformułowania i apeluję o zastępowanie go określeniem adekwatnym do zjawiska.

Ideologia, czyli polityczna wiara bez Boga

Desakralizacja świata o którą tak usilnie zabiega lewica, nie oznacza wcale wykorzenienia elementów wiary, w tym przypadku quasi religijnej z mentalności wyznawców politycznych idei. Najbardziej zbrodnicze ideologie nie miałyby szans na wrośnięcie w serca i umysły swoich wyznawców, gdyby nie silny komponent wiary w ich spełnienie. Dostrzegł to Mircea Eliade, który zdefiniował komunizm jako “zdesakralizowany mesjanizm judeo-chrześcijański”. W ideologii komunistycznej /w jej XX wiecznej fazie/ miejsce Boga zajęły obiektywne procesy historyczne i zawarty w nich determinizm. Znamiennym zjawiskiem w zachodniej Europie są przypadki rekrutacji, których dokonuje Państwo Islamskie wśród ateistów.

Czy polityczna „poprawność” uzyska status lewicowego szariatu?

Proces zastępowania dotychczasowego prawa przepisami prawnymi skonstruowanymi na podstawie lewicowego „kanonu” jest silnie zaawansowany i obejmuje USA i Europę. Postulaty lewackie są już na tyle radykalne i irracjonalne, że można zauważyć analogię pomiędzy islamskim totalitarnym „prawem szariatu” a lewacką konfesją bazującą na politycznej nikczemności (poprawności).

Niestety, wydaje się, że pod wpływem wieloletniej, bo trwającej od Rewolucji Francuskiej i wzmagającej się lewicowej propagandy mieszkańcy zachodniego świata wpadli w moralny i intelektualny stupor. Stan, w którym znajdują się społeczeństwa zachodnie, można po trosze określić mianem anomii, czyli braku rozeznania pomiędzy dobrym a złym. Stan degrengolady udzielił się również prawicowym elitom, których poglądy są często zdeterminowane lewicowymi zabobonami na przykład sztucznym podziałem na prawicę i lewicę, który zastąpił tradycyjne rozróżnienie pomiędzy dobrem i złem, prawdą i kłamstwem.

Wiara polityczna (tylko polityczna) na prawicy zbyt często stanowi główną, a czasem jedyną – syzyfową siłę.

_________________________________________________________________________

 

 

O autorze: CzarnaLimuzyna

Wpisy poważne i satyryczne