Czy wiara polityczna jest czymś lepszym od wiary religijnej? Archiwum