Spotkanie PKW z RKW

Dnia 28.09.2015 w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli RKW z Państwową Komisją Wyborczą. Niestety, wnioski płynące z tego spotkania nie napawają optymizmem jeśli chodzi o uczciwość zbliżających się wyborów parlamentarnych. Poniżej publikuję komunikat RKW dotyczący tego spotkania.

Dotyczy spotkania delegacji RKW w Państwowej Komisji Wyborczej.
W dniu 28 września 2015 r., w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej przy ul. Wiejskiej odbyło się spotkanie w którym uczestniczyła delegacja Ruchu Kontroli Wyborów w składzie: Hanna Dobrowolska – Koordynator Krajowy RKW, Krystyna Łazor – Koordynator Prawny RKW, Ireneusz Czmoch – Koordynator Szkoleń RKW oraz Józef Orzeł – Koordynator Krajowy RKW.
W ponad godzinnej rozmowie przedstawiono Przewodniczącemu PKW sędziemu Wojciechowi Hermelińskiemu, z-cy Przewodniczącego PKW sędziemu Sylwestrowi Marciniakowi oraz Beacie Tokaj Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej podstawowe zagrożenia uczciwości i transparentności wyborów do Sejmu i Senatu w 2015r. – możliwe do likwidacji przez KBW i PKW.
Rozmowę poprzedziło:
– złożenie w dniu 04.09. 2015 r. do PKW obszernego 30-stronicowego opracowania z propozycjami zmian prawnych – oraz organizacyjnych.
– złożenie w dniu 18.09. 2015 r. do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyników referendum z dnia 6 września 2015 r.
W dniu dzisiejszym przedstawiciele RKW skupili się na zasadniczych kwestiach, możliwych do wprowadzenia w trybie uchwał PKW oraz zmian organizacji pracy przed nadchodzącymi wyborami w dniu 25.10.2015r. W szczególności ponownie wnioskowano o:
– publikację skanów protokołów wyborczych ze wszystkich komisji obwodowych na stronach internetowych Okręgowych Komisji Wyborczych,
– publikację i umożliwienie obserwowania na bieżąco na stronach internetowych PKW wyników z komisji obwodowych w trakcie ich wprowadzania do systemu komputerowego
– uznanie protokołu ręcznego z wyników głosowania w komisjach obwodowych za podstawowy dokument, a nie „projekt protokołu” – jak to jest zawarte w wytycznych PKW
oraz kilku innych szczegółowych problemach, rzutujących na transparentność przebiegu wyborów [ np. spisy wyborców i ich niewłaściwe przygotowanie, usprawnienia i uszczelnienie kontroli głosowania korespondencyjnego oraz trybu powoływania komisji obwodowych i odwoływania ich członków].

Z ubolewaniem stwierdzamy, że – poza ogólnymi stwierdzeniami o woli uwzględnienia naszych opinii i sugestii – PKW nie ma zamiaru dokonać faktycznej, głębokiej naprawy procesu wyborczego w żadnej z powyższych kwestii, pomimo że proponowane zmiany pozostają wyłącznie w jej gestii.
Prezentujemy protokół ze spotkania, na podstawie którego można zapoznać się z argumentacją obu stron uczestniczących w rozmowie. Wkrótce udostępnione zostanie nagranie ze spotkania.

Informujemy, że RKW nie poddaje się i zamierza wykorzystać wszelkie możliwości, by zapewnić uczciwe wybory do Sejmu i Senatu w dniu 25.10.1015 r.
Hanna Dobrowolska – Koordynator Krajowy RKW
Krystyna Łazor – Koordynator d.s. Prawnych RKW
Ireneusz Czmoch – Koordynator d.s. Szkoleń RKW
Józef Orzeł – Koordynator Krajowy RKW
Warszawa 28.09.2015r.

Całe spotkanie było oficjalnie nagrywane- szczegółowa relacja poniżej:
http://ruchkontroliwyborow.pl/rkw-9-komunikat-ruchu-kontroli-wyborow/

O autorze: Piotr Marzec