wyszperane 01/09/14

Człowiek jest istotą duchowo-cielesną. Stąd w odniesieniu do Pana Boga ważne jest zarówno nasze wnętrze jak i to, co zewnętrzne. Powoływanie się na dyskusyjną zasadę „najważniejsze jest to, co w sercu”, aby uzasadnić umniejszenie czci wobec Pana Jezusa (na przykład przez rezygnację z klękania), jest zwodnicze i fałszywe.
Kardynał Joseph Ratzinger w swoim dziele Duch liturgii pisał: „Upadnięcie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza, koniecznym gestem. Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać, a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone. Tam, gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników, we wspólnocie całego kosmosu, w jedności z samym Jezusem Chrystusem”.
Tę szlachetną linię kultyczną wyrażoną w postawie klęczącej próbowałem przybliżyć polskiemu czytelnikowi w moim skromnym opracowaniu „Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury. Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI”.
[       ]
Ktoś może stwierdzić, czytając tę rozmowę, że Ojciec przedstawia pewną opinię na temat szacunku dla † Najświętszego Sakramentu, ale inna osoba – nazywające się katolikiem – może przedstawić inną, bo przecież „różne są wrażliwości”…
To, o czym mówimy, nie są to prywatne opinijki szeregowego księdza, które w kwestiach wiary nie mają żadnego znaczenia, lecz nauka Kościoła dotycząca spraw najświętszych. Precyzyjniej: nas – rzymskich katolików – interesuje to, co jest obiektywną prawdą. A ta obiektywna prawda o Najświętszym Sakramencie jest zawarta w Bożym Objawieniu, czyli w Piśmie Świętym i Tradycji.
http://www.wsercupolska.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=6582:na-kolana&catid=12:wiara&Itemid=22


Do wiosny’1939 dobre stosunki polsko-niemieckie nie zapowiadały nie tylko wojny, ale nawet konfliktu. Po drobnym, można by rzec – napiwkarskim* wykorzystaniu likwidacji przez Hitlera najważniejszego sojusznika naszego najważniejszego francuskiego sojusznika – Czechosłowacji (zajęcie Zaolzia) i umożliwieniu instalacji w Słowacji proniemieckiego reżimu ks. Tiso, Polska nie chciała obronić Litwy przed zabraniem jej przez Niemców bałtyckiego portu Kłajpeda [= lit. Klaipėda, niem. Memel]. W Europie była uznawana za bliższego sojusznika III Rzeszy niż faszystowska Italia Mussoliniego, która rywalizowała z państwem Fuehrera o miano najbardziej agresywnego państwa na kontynencie.
    Prawdziwym majstersztykiem dyplomacji można uznać doprowadzenie w ciągu 6 miesięcy dwóch państw ze stanu dobrych stosunków do wojny, w dodatku wojny totalnej, pełnej nienawiści i bezwzględności, konfrontacji na zastraszenie i wyniszczenie narodu, likwidacji jego państwowości. Wszystko w tempie Blitz [= błyskawicy.
Takie osiągnięcie mogła dokonać jedynie najsprawniejsza od wieków dyplomacja brytyjska. To jej intrygi, kłamstwa, szantaże i zapewnienia najszerszego wsparcia (gwarancja nienaruszalności granic Rzeczpospolitej) spowodował ten sukces. Ich. Naszą klęskę.
http://www.wsercupolska.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=6651:w&catid=6:warto-przeczytac&Itemid=18

Chesterton był apologetą Katolicyzmu nie tylko jako religii, ale jako pewnej konkretnej filozofii życiowej i konkretnej Cywilizacji, której historia urwała się wraz z nadejściem Reformacji. Twierdził, że Cywilizacja ta została porzucona zbyt pochopnie. Nie dlatego, że jej ideały zrealizowano i stwierdzono, że są błędne, ale dlatego, że uznano je za zbyt wymagające. Był to wyraz przede wszystkim niewiary w człowieka i jego możliwości. Niewiara ta pokutuje do dziś, zmieniając nasz świat w wytwór coraz bardziej nieludzki i coraz bardziej człowieka zniewalający.
http://www.gkchesterton.pl/index.php#.VATRNdd_tl4


Rozszerzanie muzułmańskich wpływów na nasz kontynent, zdaniem prof. Ptaszka, ułatwia sama polityka Unii Europejskiej. Wspomniana laicyzacja odrywająca kulturę Europy od chrześcijańskich fundamentów i propagowanie ideologii multikulturalizmu istotnie zwiększyły możliwości ekspansji islamu. Jednocześnie zauważyć należy, że przy niemal bezwarunkowym otwarciu Europy na religię muzułmańską, kraje arabskie nie otwierają się na kulturę europejską.
Podstawowym czynnikiem umożliwiającym skuteczną islamizację Europy są znaczące różnice pomiędzy społeczną i polityczną rolą religii w życiu muzułmanów i chrześcijan. Z racji obejmowania wszystkich aspektów życia wierzącego (m.in. sfer społecznej, politycznej i ekonomicznej) islam może być nazwany religią totalną. Całość życia wyznawcy reguluje szariat – islamskie prawo oparte na dosłownym odczytaniu Koranu. Podział na sfery świecką i religijną, właściwy chrześcijaństwu, w islamie nie istnieje.
http://www.radiomaryja.pl/informacje/prof-robert-t-ptaszek-znaczaco-wzrosnie-znaczenie-islamu-w-europie/

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, co byś robił, gdybyś był bogaty i miał władzę? Dla niektórych odpowiedzią byłoby życie bez konieczności pracowania, natomiast myśli wielu skierowałyby się w kierunku zmiany świata – uczynienia świata “lepszym”.
Bogowie Pieniądza posiadają bogactwo i władzę. W wielkich ilościach. Od pokoleń. I w przeciwieństwie do ciebie i mnie, mogą zrobić znacznie więcej niż tylko pomarzyć na jawie. Zajęcie w które są zaangażowani od ostatnich kilku stuleci nie polega jedynie na gromadzeniu większego bogactwa, polega ono raczej na przekształcaniu świata we własne prywatne lenno. Osiągają to za pomocą serii projektów przekształceniowych na skalę globalną. To co nazywane jest “Nowym Porządkiem Świata” jest po prostu ostatnim z serii tych projektów.
http://www.wsercupolska.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=6565:nwo&catid=6:warto-przeczytac&Itemid=18


Związek Polaków w Niemczech pozwał państwo niemieckie na jeden miliard euro. W imieniu Związku Polaków w Niemczech mec. Stefan Hambura złożył w berlińskim sądzie pozew przeciwko państwu niemieckiemu, które nie chce zwrócić majątku zagarniętego w 1940 r.
http://www.radiomaryja.pl/informacje/zwiazek-polakow-w-niemczech-pozwal-panstwo-niemieckie-na-jeden-miliard-euro/

Druga wojna światowa miała w sensie ekonomicznym i społecznym identyczny przebieg.
Znowu transferowano do USA tysiące ton złota i czyniła to zarówno Anglia – jak też w późniejszym okresie ZSRR.
Jeżeli więc wybuchnie Trzecia wojna światowa – to jej przyczyną będzie chęć wzbogacenia się na ludzkim nieszczęściu.
Proszę zwrócić uwagę, że syjoniści zupełnie nie przejmowali się losem milionów wymordowanych przez Hitlera – Żydów. Byli wręcz cichym wspólnikiem holokaustu milcząc podczas zagłady Żydów w Europie.
Czy inną postawę wykażą wobec goi?
Perfidia w stanowieniu sorosowskich porządków ekonomicznych – w jelcynowskiej Rosji pokazała, że dla globalistów nie ma żadnych reguł – poza władzą pieniądza.
Zrozumieli to w końcu Rosjanie i dlatego tak bardzo popierają dziś Putina.
Bez polityki globalistów – Putin byłby tylko szeregowym aparatczykiem GRU. To oni go naprawdę stworzyli.
http://www.wsercupolska.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=6652:al&catid=6:warto-przeczytac&Itemid=18

Szanowny Panie Prezydencie,
chcemy przeprosić Pana w imieniu części obywateli Holandii za nasz rząd i nasze media. Prawda o Panu i Pańskim kraju jest przedstawiana w krzywym zwierciadle.
Bezsilni musimy patrzeć, jak Zachód pod kierownictwem Stanów Zjednoczonych obwinia Rosję za działania, w których sam uczestniczy. Mierzenie dwojaką miarą jest niedopuszczalne. Zachód osądza Pana bez dostarczenia dowodów za popełnienie przestępstwa i jest to w najwyższym stopniu bezczelne i odrażające postawienie sprawy.
http://zygumntbialas.neon24.pl/post/112454,list-profesora-z-holandii-do-wladimira-putina

— “Może by więc zacząć od uporządkowania mechanizmu pozwalającego obywatelom wpływać na decyzje ich dotyczące, przy pomocy referendum? Należy domagać się zmiany ustawy o referendum tak, by po zebraniu pod wnioskiem określonej liczby podpisów było one obligatoryjne, a wynik referendum bez względu na frekwencję wiążący dla władzy.” — M.Todd

O autorze: Jacek