Pomnik byka i niedźwiedzia ma stanąć na Placu Trzech Krzyży przed kościołem

Ma go postawić Giełda Papierów Wartościowych.

http://www.fronda.pl/a/gpw-chce-sprofanowac-warszawski-kosciol,38688.html

 

A Mojżesz zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i rzucił z rąk swoich tablice i potłukł je u podnóża góry. 20 A porwawszy cielca, którego uczynili, spalił go w ogniu, starł na proch, rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom. 21 I powiedział Mojżesz do Aarona: “Cóż ci uczynił ten lud, że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech?” 22 Aaron odpowiedział: “Niech się mój pan nie unosi na mnie gniewem, bo wiesz sam, że ten lud jest skłonny do złego. 23 Powiedzieli do mnie: “Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, z tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej”. 24 Wtedy rzekłem do nich: “Kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie”. I złożyli mi je, i wrzuciłem je w ogień, i tak powstał cielec”.

Gdyby nie wydarzenia tamtych dni nie powstałaby Giełda Papierów Wartościowych, która dziś z powodzeniem rywalizuje na międzynarodowej arenie z rynkami o znacznie dłuższej historii. GPW stała się symbolem przemian tamtych lat. Nasza pierwsza siedziba (od 1991 do 2000 roku) mieściła się w gmachu dawnego KC PZPR. Serce komunistycznego państwa zmieniło się w symbol nowej ery w naszej historii i serce gospodarki kapitalistycznej. W rocznicę pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce, które zapoczątkowały transformacje ustrojową, nasz giełdowy byk stanął na zewnątrz przed budynkiem GPW

 

 

 

O autorze: circ

Iza Rostworowska