Taśmy polszewików – umyka nam najważniejsze!

To, czego nie słychać na taśmach, jest najważniejsze.

Myślę, że warto uświadomić – sobie oraz  młodemu pokoleniu, /bo tego nie wiedzą!/ kim są i jaką rolę pełnią w Polsce rozmówcy ministra na posyłki.

Zaufany rezydent międzynarodowej finansjery Marek Belka oraz jego przyboczny Sławomir Cytrycki to starzy komuniści, członkowie wielu organizacji o stalinowskim lub podobnym rodowodzie/ PZPR, ZSP, ZSMP/ oraz oczywiście wieloletni współpracownicy komunistycznych służb.

Swoje szlify zdobywali również w agendach światowej kryptokracji. Obydwaj przedstawiciele obalonego komunizmu, dziwnym trafem przeszli odpowiednie szkolenie – każdy w ramach ciepłej posadki na swoją miarę – Belka w Banku Światowym, a Cytrycki w OZN.

Pod koniec lat 90. odpowiednio wykwalifikowany i zmotywowany Belka wchodził w skład zespołu doradczego ABN Amro – Międzynarodowej Rady Nadzorczej ABN Amro. Jego współpraca „w zakresie przygotowania ofert na wybrane projekty prywatyzacyjne” wyszła na jaw podczas obrad komisji ds. afery PZU.

Sławomir Cytrycki pracował także w legowisku komunistycznej nomenklatury – Banku Handlowym, który odegrał kluczową rolę w aferze FOZZ.

Co oznacza obecność takich ludzi w strukturach państwowych? Odpowiedni przepływ finansów państwa w kierunkach wyznaczonych algorytmem „finansowej globalizacji”.

Polityczna formacja polszewików, będąca w centrum zainteresowania, nazbyt często skupia syzyfową energię opinii publicznej. Warto zastanowić się nad strukturą realnej władzy w Polsce oraz odsłonić Kwaśniewskiego (ważniejszego od Tuska), dając mu wybór zostania świadkiem koronnym lub zwykłym oskarżonym.

Ekscytacja taśmami na poziomie gawiedzi zagłusza myślenie. Aktualny (nie)rząd jest oczywiście skandalem, lecz czy nie odbywa się przypadkiem, przetasowanie za pomocą krótkotrwałego, jałowego oburzenia, które najwyżej doładuje akumulatory machinie cyklicznie „zmieniającej” władzę?

W jednym minister Sienkiewicz ma rację. III RP /jako państwo polskie/ nie istnieje. Jest mitem zakorzenionym od 25 lat w zniewolonym  umyśle Polaków.

O autorze: CzarnaLimuzyna

Wpisy poważne i satyryczne