Mnisi z klasztoru Athos obłożyli Anathemą Putina i Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego popierającą agresję.

O autorze: circ

Iza Rostworowska