Czemu Grecy wygrywali wojny?

 

Moja córka pisze magisterkę z Herodota w tytułowym temacie i nie ma koncepcji, więc zrobiłam krótkie śledztwo;

Herodot z Halikarnasu  – historyk grecki z V w. pne., zwany Ojcem historii, czasem także Ojcem geografii. Jedynym zachowanym jego dziełem jest 9-księgowa relacja z wojen perskich, opisująca także geografię i historię Hellady, Persji i Egiptu oraz okolicznych krain, zatytułowana Dzieje (Ἱστορίαι Historiai, łac. Historiae). Jego relacje nie były zawsze dokładne, ale − w odróżnieniu od wielu innych historyków, aż po czasy dzisiejsze − zawsze opatrzone klauzulą “zgodnie z tym, czego się dowiedziałem” (Dzieje, I, 2) i „Ja zaś muszę podać, co się opowiada, ale bynajmniej nie jestem zobowiązany w to wierzyć i te słowa mają się odnosić do całych mych Dziejów.” (VII, 152)[a].

Historia mówi, że  Grecy wygrywali, np. słynną bitwę pod Salaminą, m. in dzięki geniuszowi wodza Temistoklesa i silnym morale Greków  dzięki wielości autorytetów takich jak np. Hipokrates;

Hipokrates nie był katolikiem, a jednak składał swoim bogom następującą przysięgę: “Nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie. W czystości i niewinności zachowam życie swoje i sztukę swoją”.

 

Pod Salaminą wygrali więc Grecy o silniejszym morale co opisuje Herodot, ale i dlatego, że wiały w zatoce pomyślne dla Greków wiatry co nalezy przypisać ”bogom” jak nadmienia historyk.  Stało się to punktem zwrotnym w historii Medów i Persów, jak czytam w wiki na samym końcu.

Medów i Persów, hm…. sprawdziłam zaraz to skojarzenie i rzeczywiście

Matka Baltazara (babilońskiego księcia) zaleciła wezwanie sędziwego proroka Daniela. Ten przypomniał dzieje panowania Nabuchodonozora. Zwrócił uwagę, że błędy nie nauczyły nic jego syna i dlatego został skazany przez Boga za swoją butę. Napis na ścianie jest obwieszczeniem wyroku. Daniel odczytał napis i wyjaśnił jego znaczenie:

  • Mene – Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres
  • Tekel – zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki
  • Peres – twoje królestwo uległo podziałowi; oddano je Medom i Persom.

Zajrzałam więc do historii snu  króla Nabuchodonozora o posągu tłumaczonego mu przez proroka Daniela. Fragment;

1. GŁOWA ZE ZŁOTA

„Ty o królu, jesteśœ królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę,

i chwałę, w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i

ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteśœ głową ze

złota”[4]. A zatem Babilonia symbolizowana była przez złoto. Potęga ta panowała

nad œświatem w latach 605-539 p.n.e.[5]

2. PIERSI I RAMIONA ZE SREBRA

„Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje”[6]. Z tej wiadomoœci

Nebukadnezar nie był zadowolony. Daniel bowiem zapowiedział upadek jego imperium.

Na arenę dziejów wkroczyła Medo-Persja, która dominowała nad œświatem w latach 539-331

p.n.e. Ale i ta potęga nie miała panować na wieki[7].

3. BRZUCH I BIODRA Z MIEDZI

„A potem (powstanie) trzecie królestwo z miedzi”[8]. Jest to śœwietny symbol Grecji,

szczególnie pod wodzą Aleksandra Wielkiego Macedońskiego. Potęga grecka rządziła

œświatem w latach 331-168 p.n.e.

http://pismoswiete.republika.pl/prorok/sennebu.txt

 

Mamy więc odpowiedź na pytanie- częściową u Herodota, pełną w Biblii. Czy można odrzucać takie żródło, które znajduje potwierdzenie w historii?  ale czy córka zechce się wychylać? Już na mnie burczy.

Naprawdę szkoda, że dzisiejsza nauka odrzuciła Biblię jako  źródło naukowe. O ile pełniej znałaby prawdę i rozumiała człowieka.

O autorze: circ

Iza Rostworowska