Zjednoczenie, czy zniewolenie? Sytuacja Polski w Europie 6 lat po podpisaniu Traktatu Lizbońskiego

Zjednoczenie czy zniewolnie - R

 

Panel z udziałem Roberta Winnickiego i Michała Putkiewicza na temat historii i teraźniejszości EU oraz jaka zdaniem Ruchu Narodowego powinna być polityka Polski względem z-jedoczonej lub z-niewolonej Europy.

 

Część pierwsza – Robert Winnicki:  historia UE

 

Część druga – Michał Putkiewicz: “Konsekwencje gospodarcze oraz energetyczne obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej”

 

Część trzecia – najciekawsza – o wizji Ruchu Narodowego, jak  powinna kształtować się polityka Polski wobec Unii Europejskiej oraz pytania z sali

– w trakcie obróbki

 

O autorze: Asadow

Marek Sas-Kulczycki (konto do admistracji)