Zmiany w treści na głównej stronie.

Dostrzegając dezaktualizację niektórych treści wyświetlanych na stronie głównej (ustępy z Pisma dla danego dnia przede wszystkim oraz inne teksty związane z datami) i korzystając z prawa do moderacji, wybrałem kilka tekstów do “Ważnych” i jeden do “Pudła”, kilka usunąłem a także dodałem do “Polecanych” i ustawiłem ikonę wpisu “Szczurbiurowy…”.

Popełniłem przy tym jedno jawne “faux pas”, bo promowałem swój własny wpis. Uzasadniam to tym, że w zasadzie mój w tym wpisie jest jedynie krótki wstęp, a reszta to bardzo cenny materiał św. Bernarda. Mamy się tu kształtować w duchu chrześcijaństwa, więc uznałem, że tekst Doktora Kościoła warto wyraźnie wyróżnić. Dla uściślenia, bo takie obawy mogą być uzasadnione w świetle zdarzeń, które miały tu miejsce – nie miałem innych ukrytych intencji.

Jednak i w pozostałych wypadkach nie jestem całkowicie bez “winy”.

Przede wszystkim dałem do “Pudła” artykuł o koncepcjach Gogacza, gdyż uznaję go za bardzo wartościowy materiał źródłowy – wstęp do (wstępu do) metafizyki “post-tomistycznej” w ogóle. Nie musi każdy uważać tak samo. Postawiłem tam jednak w komentarzu pewne pytanie, jedno jeszcze zamierzam dodać i wydaje się, że dyskusja jest nadal otwarta. A jeśli nie, to szkoda, bo to są podstawy rozumienia rzeczywistości. Dlatego tak bardzo wyróżniłem ten tekst – no i z braku alternatyw, które by były zgodne z zakładanym “duchem Legionu”. Zastanawiałem się, czy na “pierwszy ogień” nie dać “Synkretyzmu” Polonii, jednak interesująca ikona sama przyciąga uwagę, więc zostawiłem w “Ważnych”.

Tekst Romka Zaleskiego zostawiłem w “Ważnych” na zachętę dla obcych, żeby sprawiać wrażenie, że potrafimy tu nie tylko filozofować, ale że ekonomia też nas interesuje…

Proszę wszystkich legionistów, także bez uprawnień moderacyjnych do zgłaszania krytyki – w szczególności w kwestii promocji wybranych tekstów.

Jeśli reszta Administratorów ma uwagi do obecnych wyborów, natychmiast proszę zrealizować swój punkt widzenia. Jeśli chwilowo uznacie, że tak może zostać, prosiłbym o tymczasowe stosowne zwiększenie wysokości “Pudła” bo Gogaczowi obcięło brodę.

 

 

O autorze: space