W co wierzymy – odpowiedzi.

Szczęść Boże!

Tam, gdzie było więcej błędnych odpowiedzi daję komentarz od Ks. Wacława.

 

1. Bóg wypełnia wszystko, jest w człowieku, w roślinach, w zwierzętach – wszystko jest Bogiem wtedy i człowiek jest Bogiem.

Nie

Panteizm to forma idolatrii

2. Po śmierci człowieka jego dusza przechodzi do innego ciała ludzkiego lub zwierzęcego.

Nie

3. Bóg jest początkiem i końcem wszystkich rzeczy.

Tak – ale nie w rozumieniu ewolucyjnym – Chardinowskim

4. Życie na ziemii nie powstało w wyniku przypadkowej reakcji chemicznej.

Tak (czyli nie powstało w wyniku… – ech to podwójne przeczenie).

5. W gwiazdach można wyczytać losy człowieka, dlatego horoskopy należy traktować poważnie.

Nie

6. Dobre czyny z całego życia nie wystarczą, aby być zbawionym.

Tak – w tym sensie, że zbawienie jest łaską. Dobry łotr nie miał żadnych dobrych uczynków, poza aktem wiary  – już na krzyżu.

7. Człowiek sam dla siebie jest celem i jedynym sprawcą swojej historii.

Nie

8. Wystarczy poznać czym jest dobro by być dobrym. Praca nad sobą nie ma sensu.

Nie

9, Wszystkie wielkie religie świata są jednakowo prawdziwe, nie ma jedynej prawdziwej.

Nie

10. Bóg jest panem historii i nic ie może stanąć na przeszkodzie ostatecznemu urzeczywistnieniu Jego zamiarów.

“Wszystkie włosy policzone” – nikt nie jest zapomniany, pominięty w Bożym planie

11. Człowiek może sam siebie zbawić.

Nie

12. Bóg jest tak odległy od świata, że po jego stworzeniu odsunął się od niego i nie interesuje się człowiekiem.

Nie

13. Pogląd, że czarny kot przebiegający droge jest ostrzeżeniem przed nieszczęściem to zabobon.

Tak

14. Dobrze byłoby stworzyć jedną uniwersalną religię, wybierając z każdej istniejącej to, co najlepsze.

Nie

15. Liczba zbawionych nie jest ograniczona.

Tak – z naszej perspektywy. Każdy miły Bogu będzie zbawiony. W perspektywie cyklu: początek świata – paruzja – można spodziewać się, że liczba zbawionych będzie skończona.

16. Wszyscy powinni być wegetarianami – powstrzymywać się od spożywania mięsa.

Nie

17. Śmierć człowieka jest absolutnym końcem, potem już nic nie ma.

Nie

18. Możliwe jest poznać, że prawdziwy Bóg istnieje.

Tak

19. Jedynie w religii katolickiej jest pełnia prawdy.

Tak

20. Zło jest tak samo realne i silne jak dobro.

Nie – o tym będzie odrębna notka

21. Świat nie ma początku, materia jest odwieczna.

Nie

22. Zwierzęta nie posiadają nieśmiertelnej duszy.

Tak (Nie planują, nie przewidują, nie myślą abstrakcyjnie)

/*  pierwotnie napisałem Nie przez pomyłkę.

23. Nie ma żadnych trwałych reguł moralnych, są one względne i mogą ulec zmianie.

Nie

24. Ludzie powinni korzystać z seansów spirytystycznych, aby za pośrednictwem medium kontaktować się z duszami zmarłych.

Nie

25. Budda, Mahomet, Kriszna, Chrystus to różne wcielenia tej samej postaci Bożej.

Nie

26. Modlitwa za zmarłych ma sens.

Tak

27. Nie jest możliwe, aby człowiek siłą swojego intelektu mógł przewidzieć przyszłość.

Tak (czyli nie jest możliwe).

28. Ludzkie ciało to tysiące żywych komórek o własnej świadomości i duchu.

Nie. Świadomość i dusza nie są emanacją materii – komórek.

29. Wszyscy bogowie, o których mówią różne religie naprawdę istnieją.

Nie

30. Bóg jest niezależny od jakichkolwiek mocy, jest wszechmocny w swojej stwórczej działalności.

Tak

31. Każdy ma swoją prawdę i nie ma jednej prawdy obowiązującej wszystkich.

Nie

32. Ludzie powinni kierować się prawem w myśl którego jednostki silniejsze powinny górować nad słabszymi.

Nie

33. Świat widzialny może być źródłem poznania prawdy.

Tak

34. Człowiek jest jednością ciała i duszy. Swoim duchem góruje nad wszystkimi innymi stworzeniami na świecie.

Tak

35. Moje myślenie ma moc stwórczą – istnieje to, o czym myślę.

Nie

36. Kościół Katolicki jest Boskiego pochodzenia.

Tak

37. Niektórzy ludzie poprzez poznanie tajemnej wiedzy mogą być bliżej Boga od innych.

Nie

38. Aniołowie są istotami czysto duchowymi, które Bóg stworzył, by Mu służyły.

Tak

39. Prawda jest poznawalna.

Tak (choć w tym życiu poznajemy cząstkowo, nie w sposób pełny)

40. Nie ma miejsca zwanego piekłem.

Nie (czyli jest piekło). Nie chodzi tu o miejsce geometryczne w tym świecie. Piekło można pojmować jako stan. Tu chodziło po prostu o to, czy istnieje.

 

Dopisek, który mi się zagubił – nie wiem do którego punktu się odnosił:

“W piekle spotkają się wszystkie cnoty – oprócz pokory, w niebie spotkają się wszelkie grzechy – oprócz pychy.”

 

Cała reszta rozważań będzie w materiale filmowym, który właśnie umieszczam na YouTube.

Szczęść Boże!

O autorze: Asadow

Marek Sas-Kulczycki „Jesteśmy żadnym społeczeństwem. Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym. Może powieszą mię kiedyś ludzie serdeczni za te prawdy, których istotę powtarzam lat około dwanaście, ale gdybym miał dziś na szyi powróz, to jeszcze gardłem przywartym hrypiałbym, że Polska jest ostatnie na ziemi społeczeństwo, a pierwszy na planecie naród. Kto zaś jedną nogę ma długą jak oś globowa, a drugiej wcale nie ma, ten - o! jakże ułomny kaleka jest. Gdyby Ojczyzna nasza była tak dzielnym społeczeństwem we wszystkich człowieka obowiązkach, jak znakomitym jest narodem we wszystkich Polaka poczuciach, tedy bylibyśmy na nogach dwóch, osoby całe i poważne - monumentalnie znakomite. Ale tak, jak dziś jest, to Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł - i jesteśmy karykatury, i jesteśmy tragiczna nicość i śmiech olbrzymi ... Słońce nad Polakiem wstawa, ale zasłania swe oczy nad człowiekiem...”