Skuteczne Orędownictwo – DEESIS

deesis konstantinopl3

zwój

Ikonografia – cz. II.

Ikonografia chrześcijańska od wieków przedstawiała dwóch orędowników najbliższych Chrystusowi, po prawe stronie Maryja, Jego Mama, a po lewej – Jan Chrzciciel, Jego kuzyn. I nie są wcale Ci najbliżsi Chrystusowi z powodu powinowactwa krwi, ale z powodu bliskości serca i ducha.

Osobiście pragnę, by DEESIS zawisło na ścianie mojego domu, bo to ikona niezwykła, pełna prawdy, dająca nadzieję, obrazujące wstawiennictwo, orędownictwo świętych u Chrystusa. My możemy poprzez świętych polecać sprawy nasze wszystkie Chrystusowi właśnie poprzez Świętych Pańskich, a Chrystus jako najdoskonalszy Pośrednik niesie je do Ojca.

Deesis

Dlaczego jednak w ikonie DEESIS, czyli Δεομαι, modlitwa, błaganie, mamy tych dwóch konkretnych Świętych? Maryja, jako najdoskonalsza, Niepokalane Poczęcie, Ona jest naszą drogą do Jezusa i przez Nią dochodzimy do Syna, Ona zawsze wskazuje na Niego – naprawdę. Święty Efrem:

„Po Pośredniku Chrystusie, Ona Pośredniczką całego świata”

ale Jan Chrzciciel? „„

Tajemnica Jana spełnia się po dzień dzisiejszy. Ktokolwiek ma uwierzyć w Chrystusa Jezusa, do jego duszy najpierw przybywa duch i moc Jana i «przygotowuje Panu lud doskonały» oraz w chropowatościach serca wytycza szerokie drogi i prostuje ścieżki. Nie tylko w owym czasie zostały przygotowane drogi i wyprostowane ścieżki, do dziś duch i moc Jana poprzedza przyjście Pana Zbawiciela” – Orygenes, III w.

Maryja i Jan adorują Chrystusa – postawa lekko pochylona, Jan Chrzciciel prawą ręką wskazuje na Wcielonego, w lewej zaś trzyma zwój. Atrybut ten, jak również gest wskazujący stanowią symbole świętojańskie, nawiązujące do nauczania Jana Chrzciciela o Mesjaszu i ukazania Baranka Bożego. Kult Jana Chrzciciela nie jest zbyt popularny, mało o Nim wiemy, bo i niewiele mówi o Nim Pismo, tyle, ze była anachoretą i nosił wielbłądzią sierść, a teraz spożywamy często Jego mączkę chleba świętojańskiego… Prefacja mówi o Nim:

Wysławiamy cuda, których dokonałeś w życiu Jana Chrzciciela, * największego między narodzonymi z niewiasty. * Jego wybrałeś i uświęciłeś, aby przygotował drogę Chrystusowi, * On jeszcze w łonie matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, * a jego narodzenie wielu napełniło radością. * Jako jedyny z proroków, wskazał Baranka, * który gładzi grzechy świata. * Jan ochrzcił w Jordanie Twojego Syna, * który chrzest ustanawiając dał wodzie moc uświęcania. * Aż do końca Jan świadczył o światłości, * a przez swoje męczeństwo złożył Chrystusowi najpiękniejsze świadectwo.

Owego sformułowania: największy między narodzonymi z niewiasty, użył, mówiąc o Janie Chrzcicielu sam Pan Jezus. Nie dziwi nas już więc zatem, dlaczego w ikonie DEESIS umieścili „starzy” chrześcijanie Jana – to jest kanoniczne i bardzo biblijne…

Jan jest świętym niezwykłym, gdy oddał życie za Chrystusa, miał ok. 31 lat – a jaka dojrzałość i mądrość… Jego domeną była trzeźwość, stał na straży porządku moralnego, przygotował drogę Panu…

deesis1

Kto i po co wzywa dziś św. Jana? W czym ratuje? Otóż Jan jest patronem trzeźwości i tych wszystkich, którzy zostali w jakikolwiek sposób dotknięci nieszczęściem i walczą z nałogiem.

Jan przedstawiony tak, jak wyglądał za życia – człowiek z brodą, zwichrzone włosy, anachoreta, asceta, w wielbłądziej sierści, szczupły i wątły z powodu ascetycznego trybu życia i umartwiania się – przeciw  pożądliwościom…

deesis2

Jeśli ktoś czytał Niebo istnieje, naprawdę, wie, że mały Colton (protestant!!!) spotkał w niebie… Jana Chrzciciela – naprawdę!!!

O autorze: Polonia