Teorie Spiskowe – Katyń 1940 Smoleńsk 2010 (?)

13 kwietnia 1943 roku radio berlińskie podało wiadomość o odnalezieniu w lesie katyńskim masowych grobów, w których miało znajdować się 12 000 polskich oficerów zamordowanych przez sowietów w 1940 roku.

   Niemcy rozpoczęli ogromną akcję propagandową, mającą na celu skompromitowanie ZSRR i poróżnienie aliantów. Zarówno Niemcy, jak i Polska zwrócili się o powołanie niezależnej międzynarodowej komisji, mającej działać z ramienia MCK (Międzynarodowego Czerwonego Krzyża), by masowe groby zostały zbadane przez niezależnych ekspertów, jednak ZSRR stanowczo się temu sprzeciwił. Zwrócenie się Polski do MCK spowodowało że ZSRR zerwał stosunki dyplomatyczne z Polską i powołał nowy rząd dla Polski.

   Niemcy powołali własną komisję. Jako obserwatorów własnego śledztwo zebrali 12 osób z krajów podbitych przez Niemcy i ze Szwajcarii. Do roli obserwatorów zabrano także jeńców alianckich, oficerów, by przyznali im rację obserwując śledztwo. Komisja na podstawie znalezionych rzeczy ustaliła czas dokonanej zbrodni na rok 1940 i sprawstwo Rosjan.

   W okupowanej Polsce nie dawano wiary Niemcom. Po przejściu frontu sowieci stworzyli własną komisję, w skład której wchodzili rosyjscy eksperci i zajęli się powtórnym badaniem grobów. W styczniu 1944 roku przedstawiono światu niezbite dowody, że zbrodni dokonali Niemcy. W masowych grobach, przy ciałach ofiar znaleziono fragmenty gazet i ustalono że zbrodni dokonał w drugiej połowie 1941 batalion saperów wehrmachtu. Świat przyjął tą wersję wydarzeń, jak zawsze wcześniej i później wierząc w obiektywizm Rosjan. Niezależnie od tego śledztwa rosyjskiego PKWN uruchomił własne śledztwo. Polscy śledczy wzorowo współpracowali z Rosjanami i otrzymywali każdą niezbędną pomoc. Potwierdzili oni w całości wersję swoich radzieckich kolegów. Na tym sprawa śledztwa zakończyła się, a świat poznał prawdę o „katyńskiej zbrodni”.

   Pojawiły się jednak teorie spiskowe, mówiące o tym, jakoby to sowieci wymordowali Polaków w Katyniu. Teorie te były szykanowane przez wszystkie ówczesne media na niemal całym świecie. Każdy, kto publicznie mówił o tej teorii spiskowej i dawał jej wiarę, uznawany był za osobę niepoważną. Za rozpowszechnianie tej teorii w PRLu groziły tortury i więzienie. Ludzie dający jej posłuch nie mieli możliwości kształcenia się, zwalniano ich z pracy i szykanowano. Mówiono że prędzej można uwierzyć w UFO niż dać wiarę w brednie goebelsowskiej propagandy.

   W 1990 roku ZSRR przyznał się do winy, że polskich oficerów w Katyniu wymordowali sowieccy żołnierze. Teorie spiskowe mówiły prawdę.

Tagi:

O autorze: lju