wolność polityczna a pierwsze przykazanie Archiwum