większość dowodów była w Rosji „oczyszczana” Archiwum