Ucieczka z kwarantanny Archiwum

  • – Czy możemy zobaczyć pański paszport? – zapytali. Josef K., który był bezrobotnym kawalerem i przebywał głównie w domu, nie korzystał z paszportu, ale przezornie miał go wgranego w smartfonie. […]

    Powrót

    – Czy możemy zobaczyć pański paszport? – zapytali. Josef K., który był bezrobotnym kawalerem i przebywał głównie w domu, nie korzystał z paszportu, ale przezornie miał go wgranego w smartfonie. […]