Treason of the Experts Archiwum

  • (…)klasa społeczna, która zdobyła wykształcenie uniwersyteckie w ciągu ostatnich trzydziestu lat, przejęła kontrolę nad naszymi instytucjami bez przyjęcia odpowiedzialności, która wiąże się z tą władzą. W rezultacie znajdujemy się w […]

    Zdrada ekspertów czyli o alienacji elit

    (…)klasa społeczna, która zdobyła wykształcenie uniwersyteckie w ciągu ostatnich trzydziestu lat, przejęła kontrolę nad naszymi instytucjami bez przyjęcia odpowiedzialności, która wiąże się z tą władzą. W rezultacie znajdujemy się w […]