transformacja żywnościowa Archiwum

  • ‹Zgodnie z wiedzą naukową popartą wieloletnimi obserwacjami, danymi meteorologicznymi klimatu ziemi, całkowicie nie zgadzamy się z założeniem tzw. globalnego ocieplenia spowodowanego przez człowieka. W pełni popieramy pogląd rolników, że Zielony […]

    Zielony Ład jest niedorzecznym oszustwem

    ‹Zgodnie z wiedzą naukową popartą wieloletnimi obserwacjami, danymi meteorologicznymi klimatu ziemi, całkowicie nie zgadzamy się z założeniem tzw. globalnego ocieplenia spowodowanego przez człowieka. W pełni popieramy pogląd rolników, że Zielony […]