strefa Gazy Archiwum

  • Ultraprowokacyjny materiał filmowy krąży obecnie szeroko w Internecie, przedstawiając izraelskiego żołnierza śpiewającego przez głośnik żydowską piosenkę Chanuka w meczecie w Dżeninie, na okupowanym Zachodnim Brzegu. −∗− Tłumaczenie: AlterCabrio – ekspedyt.org […]

    ‘Tu mówi rzecznik’ czyli prowokacje nieposelskie

    Ultraprowokacyjny materiał filmowy krąży obecnie szeroko w Internecie, przedstawiając izraelskiego żołnierza śpiewającego przez głośnik żydowską piosenkę Chanuka w meczecie w Dżeninie, na okupowanym Zachodnim Brzegu. −∗− Tłumaczenie: AlterCabrio – ekspedyt.org […]