społeczeństwo obywatelskie Archiwum

  • Jedni z nadzieją, inni ze strachem, ale chyba wszyscy oczekują po rządzie PiS głębokich zmian w funkcjonowaniu systemu państwa. Wszyscy też zastanawiają się, jak daleko idące będą te zmiany i […]

    Jak zapobiec recydywie? – Konstytucja

    Jedni z nadzieją, inni ze strachem, ale chyba wszyscy oczekują po rządzie PiS głębokich zmian w funkcjonowaniu systemu państwa. Wszyscy też zastanawiają się, jak daleko idące będą te zmiany i […]
  • Chociaż media opozycyjne i reżimowe, oraz popierane przez nie partie polityczne, zajadle się zwalczają, to na pewnym poziomie opisowym zadziwiająco zgodnie i solidarnie fałszują obraz rzeczywistości, o czym mogliśmy się […]

    Wrogowie, czy sojusznicy?

    Chociaż media opozycyjne i reżimowe, oraz popierane przez nie partie polityczne, zajadle się zwalczają, to na pewnym poziomie opisowym zadziwiająco zgodnie i solidarnie fałszują obraz rzeczywistości, o czym mogliśmy się […]