Safe City Archiwum

  • Moskiewski Departament Technologii Informacyjnych planuje sfinalizować zunifikowane centrum przechowywania danych, w którym działa stołeczny system rozpoznawania twarzy, aby scentralizować zbieranie strumieni wideo we wszystkich regionach kraju. −∗− Tłumaczenie artykułu z […]

    ‘Bezpieczne miasto’ czyli NWO po rosyjsku

    Moskiewski Departament Technologii Informacyjnych planuje sfinalizować zunifikowane centrum przechowywania danych, w którym działa stołeczny system rozpoznawania twarzy, aby scentralizować zbieranie strumieni wideo we wszystkich regionach kraju. −∗− Tłumaczenie artykułu z […]