Rzecznik diecezji płockiej broni ks. Międlara Archiwum