Polemika “antysemity” z filosemitą Archiwum

  • Polemika miała miejsce w San Diego /USA/. „Antysemita” przytoczył wiele nieznanych faktów, które jednoznacznie zaprzeczają tezie o wyłącznie twórczym wkładzie i życzliwym nastawieniu diaspory żydowskiej w dziejach Polski.    

    Polemika “antysemity” z filosemitą

    Polemika miała miejsce w San Diego /USA/. „Antysemita” przytoczył wiele nieznanych faktów, które jednoznacznie zaprzeczają tezie o wyłącznie twórczym wkładzie i życzliwym nastawieniu diaspory żydowskiej w dziejach Polski.