placówki dyplomatyczne są przechowalnią dla komunistycznej agentury Archiwum